Katariina Krjutškova • 14. oktoober 2019 kell 15:13

Notaritest vabastav eelnõu sai valmis

Riigikogu õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid valmistas ette seaduseelnõu, et vältida idufirmade väljakolimist Eestist.  Foto: Andras Kralla

Tõenäoliselt ei pea ettevõtjad tulevikus oma osanikke üle maailma Eestisse notarisse lennutama, sest riigikogu õiguskomisjon sai valmis äriseadustikku muutva seaduseelnõu.

Eelnõuga kaotatakse osa võõrandamise kohustustehingu notariaalse tõestamise nõue. Kuna notarid ei pea enam tingimata taolisi tehinguid kinnitama, muudetakse ka notarite tasustamise seadust.

Eelnõu seletuskirja sõnul on selle eesmärk muuta äriseadustikus sätestatud osaühingu osade võõrandamise, osa heauskse omandamise ning osanike nimekirja pidamise regulatsiooni. Selles nenditakse, et selliste tehingute puhul on seni kehtestatud põhjendamatud ja koormavad vorminõuded. Seda eelkõige välisosalustega ühingute puhul, sest tehingut saab tõestada üksnes Eesti notar.

Uus osanike nimekirja kord

Selle asemel plaanitakse kehtestada osanike nimekirja pidamiseks kord. „Nii osadega usaldusväärsete tehingute tegemine kui osa heauskse omandamise võimaldamine eeldavad, et osanike ja neile kuuluvate osade kohta peetakse usaldusväärsel viisil nimekirja, mille andmete õigsusele saavad tugineda ka heausksed kolmandad isikud,“ seisab eelnõus.

Möödunud nädalal kirjutas Äripäev, et iduettevõtted nõuavad riigikogult äriseadustiku muutmist, millega pääseksid notaritest ja tooksid Eestisse igal aastal ligi 300 miljonit eurot väliskapitali. Samuti on idufirmad väitnud, et kolivad oma ettevõtted Eestist minema, kui seadust kahe-kolme kuu jooksul ei muudeta.

Eelnõu koostamist lükkasid tagant Eesti Startupi Juhtide Klubi president Sten Tamkivi, Bolt Technology OÜ tegevjuht Martin Villig, BaltCapi partner Kristjan Kalda, Startup Estonia juht Maarika Truu ja EstBani asutaja Ivo Remmelg. Nad saatsid selle aasta septembris riigikogu õiguskomisjoni ühispöördumise.

Äriseadustiku muutmine hakkaks mõjutama kõiki äriühinguid, kes tahavad välismaa kapitali kaasata ja omanikeringi suurendada, ent praegu on kõige enam kimpus iduettevõtted.

Õiguskomisjoni esimees Jaanus Karilaid ütles, et idufirmade mure on põhjendatud ja selle oleks pidanud juba varem lahendama. Tema sõnul saatis ta täna eelnõu teksti ja seletuskirja kõigile riigikogu fraktsioonidele ja sel neljapäeval on antud teema komisjoni päevakorras.

Notarid ei toeta

Notarite meelest pole seaduse muutmine hea mõte. Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul tuleb võimaliku seadusemuudatusega analüüsida, kas väliskapitalist tulev tulu Eestile kaalub üles õiguskindlusetusest tekkiva kahju ja õigusabikulud ettevõtjatele, täiendava koormuse kohtutele, õigussüsteemile laiemalt ning võimaliku mainekahju riigile.

Saar-Johansoni väitel kaasneb vormivabadusega paraku asjaolu, et osa võõrandamisel ei kontrolli enam pädev isik võõrandaja esindusõigust, isikusamasust, käsutusõiguse piiranguid, rääkimata teovõimest või tegelikust tahtest. Tema hinnangul võib vorminõude kaotamine avada ukse pahatahtlikele isikutele, kes soovivad dokumentide võltsimise abil määrata osaühingu osanikeks või juhatuse teadmata ühingu juhatuse ja nõukogu liikmeteks võõraid isikuid ning teha ühingu nimel kolmandate isikutega tehinguid.

Hetkel kuum