Coaching aitab hädast välja

02. veebruar 2009, 15:15

Kahvatud numbrid, igapäevased koondamised, motivatsioonilangus, usaldusekriis, tasakaalu ja selguse puudumine, jne. Tuleb tuttav ette, küsib tänases blogisissekandes Inscape Koolituse arendusjuht Ekke Sööt.

Keerulistel aegadel tasub ettevõtteil panustada tegevustesse, mis aitavad hoida andekat tööjõudu, suurendada töötajate motiveeritust ning avastada nende potentsiaali. Siin tulebki appi coaching.

Coaching kui arenguvahend sai Lääne ettevõtete seas tuntuks just 1997-98 aastatel, toonase finantskriisi ajal. Täna on ainuüksi juhtide coachinguturuosa koguväärtus maailmas miljard dollarit. Fast Company uuringu järgi on 43% tippjuhtidest ja 71% juhtidest Ameerikas kasutanud coachi abi. 92% juhtidest, kes on coachinguga tutvunud, plaanivad seda ka edaspidi kasutada. Mitmed Eestis tegutsevad ettevõtted on samuti coachingust teinud olulise juhtimiskultuuri osa. Millest siis selline populaarsus? Mis on coachingu loodav lisaväärtus organisatsioonile?

Kui hiljaaegu hakati uurima coachingust tulenevat kasu ettevõttele, leiti et coachingule tehtav investeering toob keskmiselt 5-7 korda rohkem tagasi. Näiteks ühes globaalses telekommunikatsioonifirmas oli coaching suureks abiks juhtidele muutustega toime tulemisel. Kõik töötajad, keda coachiti olid ettevõttes ka aasta hiljem. Coachingu abil loodi uus, rohkem koostööle orienteeritud juhtimisstiil ning arendati olulisi juhikompetentse. Ettevõte teenis poole aastaga enam kui 7-kordselt tehtud kulutused tasa.

Coaching muudab nii juhte kui töötajaid, kasvatades organisatsiooni kasumlikkust. Sel on otsene mõju ettevõtte tegevusele: paranevad töötulemused ja kvaliteet, suurenevad tootlikkus, töötaja- ja kliendirahulolu ning meeskonna efektiivsus. Taanis läbiviidud uuring näitas, et juhid usuvad oma kasutamata liidripotentsiaali olevat vähemalt 30%. Mõelge, mis juhtuks ettevõtte kasumiga, kui see potentsiaal leiaks rakenduse? Mis juhtuks, kui kõik ettevõtte juhid realiseeriks kas või poole oma kasutamata potentsiaalist?

Järgnevalt mõned nõuanded ettevõttele, kes soovib coachinguga tulemuslikult tegutseda:

1) Edukas coaching vastab mitte ainult kliendi (coachitava) vajadustele, vaid ka organisatsiooni kui terviku ootustele. Kui coaching ei ole ärieesmärkidega kooskõlas jääb see pelgalt töötaja probleemidekeskseks ning organisatsiooni edukus tervikuna ei pruugi kasvada.

2) Coachinguprogramm peab olema sihipärane, et selle mõju laieneks kogu organisatsioonile. Coachingu projekt on midagi enamat kui seeria coachingusessioone. Seda tuleb juhtida nagu iga muudki strateegilist tegevust. See tähendab, tuleb:

-Selgitada vajadused (Millised on suurimad lüngad?)

-Püstitada eesmärgid (need tuleks siduda ärieesmärkidega)

-Hinnata vajaliku investeeringu suurus ning saadav tulu

-Selgitada sponsori/juhtkonna ootused projektile

-Mõõta konkreetseid coachingu tulemusi (investeeringu tasuvusuuring ROI)

3) Coaching on mõistlik ühendada teiste juhtimisprojektidega, nt. edutamine, värbamine, arenguvestlused jne. Selleks tuleb aga eelnevalt arendada juhtide coachinguoskusi.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
10. November 2009, 19:14
Otsi:

Ava täpsem otsing