Marina Kaljurand • 26. august 2015 kell 4:00

Diplomaadid oskavad ettevõtjat aidata

Marina Kaljurand  Foto: Julia-Maria Linna

Välisminister Marina Kaljurand kinnitab, et äridiplomaatia on välisministeeriumi prioriteet.

Välisministri ametis oldud aja jooksul olen kõige enam kuulnud küsimust – mis on täna Eesti välispoliitika eesmärgid ning prioriteet? Välispoliitika on üks Eesti poliitikatest ning välispoliitika eesmärgid on samad, nagu ka kõigil teistel poliitikatel – Eesti riigi iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustamine, Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilitamine, eesti rahva heaolu parandamine. Ainult et välispoliitikat viiakse ellu rahvusvahelises keskkonnas ning koostöös teiste riikidega.

Sõda lähemal kui kunagi varem

Mitte kunagi varem pärast Eesti iseseisvuse taastamist ei ole sõjategevus ja terrorism tulnud Eestile nii lähedale kui praegu ja pagulaskriis ei ole mõjutanud Eestit nii palju kui praegu. Selle kõige taustal on Eesti julgeoleku kindlustamine täna eriti oluline. Samuti on muutunud ka keskkond, milles ja kellega koos Eesti täna tegutseb. Tegutseme koos NATO liitlaste ja Euroopa Liidu partneritega ning koos tagame meie kõigi julgeolekut – iga üksiku riigi julgeolekut, meie ühist julgeolekut ning globaalset julgeolekut.

Meie tegutsemine saab olla edukas ainult siis, kui oleme ühtsed ja solidaarsed – kui tegutseme koos, kui kuulame üksteist, kui mõistame üksteist, kui lähtume samadest põhimõtetest ja väärtustest. Euroopa Liidus on vähe selliseid probleeme, mis oleks ühe või paari liikmesriigi probleem. Kui ühel on probleem, siis see on peaaegu alati kõigi probleem: olgu selleks politseiohvitseri röövimine või agressiivne naaberriik, illegaalne immigratsioon või tuhanded hukkuvad pagulased. Ainult ühtne Euroopa Liit on tugev ja ainult siis on tugev ka iga üksik liikmesriik, sest tema häält võimendavad veel 27 häält.

Tänases maailmas on julgeolek palju laiem mõiste kui ainult sõjaline võimekus. Julgeolek tähendab muu hulgas ka riigi majanduslikku edukust, süvenevat osalust maailmamajanduses, ekpordivoogude ja investeeringute kasvu.

Ettevõtjatele avatud

Äridiplomaatia on olnud aastaid välisministeeriumi prioriteet ja jääb selleks. Meie diplomaadid oskavad ja saavad aidata Eesti ettevõtjaid järjest rohkem. Aasta-aastalt suureneb meie välisteenistuse kompetents nii rahvusvahelistes majandussuhetes üldiselt kui ka üksikute riikide ärikultuuri ja -keskkonna tundmisel. Mul on väga hea meel, et Eesti riigi ja ettevõtjate huvide edendamisel teeme koostööd oma heade partneritega Eesti Kaubandus-Tööstuskojast, EASist ning erialaliitudest.

Nii näiteks on meie diplomaadid viimase kahe aasta jooksul aidanud piimatootjaid uute turgude leidmisel ning seadnud sisse tihedamad kontaktid äriringkondadega Pärsia lahe riikides. Samuti on jaganud Eesti ettevõtjatega oma kogemusi asukohariikidest mitmed meie suursaadikud, sh suursaadikud Belgias, Birmas, Brasiilias, Gruusias, Leedus, Poolas ja Türgis. Oleme alati avatud ettevõtjate küsimustele, soovidele ja tagasisidele – iga selline pöördumine aitab meil paremini mõista, millist riigipoolset tuge vajavad Eesti tootjad või teenusepakkujad välisturgudel.

Olen kindel, et Eesti välispoliitika saab olla ainult siis efektiivne, kui tehakse koostööd ja kaasatakse erinevaid asutusi ning organisatsioone. Ainult siis saame panustada parimal moel Eesti riigi ja rahva kestma jäämisesse ja heaolusse.

 

Hetkel kuum