27. aprill 2016 kell 4:00

Aga mine hoopis Iirimaale!

Iirimaa jalgpallifänn.  Foto: EPA

Iirimaa majandus on jõudsalt taastunud ja pakub võimalusi ka Eesti ettevõtetele, kirjutavad Enterprise Irelandi Baltimaade kommertsjuht Mike Hogan ja Iiri-Eesti ärivõrgustiku IEBN esimees Rachel Armstrong.

Iirimaa märkimisväärne majanduslik taastumine saab üha hoogu juurde. Mõni aasta tagasi oli inimesi, kes prognoosisid 2015. aasta majanduskasvuks 2,5%. Mõni kohalik ennustaja oli meie väljavaadete suhtes veelgi pessimistlikum. SKT 7% kasv selle aasta esimesel poolel pärast 2014. aastal saavutatud 5% on need nukrad prognoosid jätnud kaugele seljataha.

Majandust iseloomustab praegu sissetulekute ja tarbimise kiire kasv. Üldiselt oodatakse tänavu sissetulekute 20 miljardi euro suurust hüppelist kasvu võrreldes 2014. aastaga. Selline kiire reaalse sissetuleku suurenemine aitab vähendada võlakoormat riigis. Sellel aastal oodatakse riigivõla langemist alla SKT 100%. Ka majapidamiste ja ettevõtete võlakoormus väheneb, kui võrrelda seda nende laenuteenindamise võimega.

Netoekspordil, mis peaks sel aastal kasvama 10 miljardi euro võrra, on selles loos suur osa, kuigi ka sisetarbimine kasvab jõudsalt. Paljud eksportijad panevad oma kaubale ja teenustele hinna naeltes ja dollarites, mistõttu nende tulud eurodes on järsult kasvanud vääringute tugevnemise tõttu. Iirimaa ekspordisektorid on väga konkurentsivõimelised, seega väljavaated tugevale kasvule on head nii kaua, kui maailmakaubandus kasvab. Selles helges väljavaates on ka oma varjukülg, mõni oht nagu Brexit ja Grexit.

Eesti ja Iirimaa sarnane suhtumine

Iirimaa ja Eesti asuvad üksteisest kaugel Euroopa eri äärealadel, kuid neid iseloomustab sarnane suhtumine ettevõtlusesse ja teineteist täiendavad eelised, mis peaks julgustama suuremat koostööd Iirimaa ja Eesti ettevõtete vahel, seda eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogias, kergetööstuses, toiduainetööstuses ja põllumajandusettevõtluses.

Sarnasused aitavad Eesti ettevõtetel Iirimaal kergemini toime tulla ja vastupidi, sest mõlemas riigis valitseb ettevõtlust soosiv keskkond, millele aitab kaasa vähene bürokraatia ja riiklikud struktuurid, mis on kavandatud ettevõtlust toetama, mitte seda takistama.

Mõlemas riigis kehtivad konkurentsivõimelised ettevõtte tulumaksu määrad, kuid tegutseb ka ettevõtlusesse hästi suhtuv maksuamet. Mõlemas riigis on tugevad alustavate ettevõtte ökosüsteemid ja olulisel tasemel riigi toetus, mis on mõeldud toetama alustavate ettevõtete arengut. Mõlemad riigid on euroala liikmed. Mõlemal riigil on ajalooliselt välja kujunenud aktiivsed ärisidemed teatavate riikidega – Iirimaa on võti Ameerika Ühendriikidesse, Ühendkuningriiki, Austraaliasse ja Lääne-Euroopasse, samas kui Eesti on võti Põhjamaadesse, Kesk-Euroopasse ja SRÜ-riikidesse.

Iirimaa on sageli vastupidises arengutsüklis kui ülejäänud euroala, sest riigil on tugevad kaubandussuhted Ühendkuningriigi ja Ameerika Ühendriikidega, mis tuleb kasuks, kui Eesti ettevõte otsib järjepidevat kasvuvõimalust. Näiteks kasvas Iirimaa SKT 2015. aastal 7,8%, samas kui Eestis oli see näitaja 1,1%.

Iirimaa pakub Eesti tehnoloogiaettevõtetele kolme eelist – maailmaklassi alustavaid ettevõtteid, tugevat kohalikku ökosüsteemi ja kõige uuenduslikemaid hargmaised ettevõtteid planeedil. Nende kolme teguri koosmõju teeb Dublinist ainulaadse magneti ettevõtjatele, alustavatele ettevõtetele, investoritele ja meediale kogu maailmast, mis täiendab hästi Eesti alustavate ettevõtete tegevust.

Stardiraha

Iirimaa korraldab korrapäraselt alustavate ettevõtete rahastamisprogramme, mis on mõeldud mitte-Iiri ettevõtete Iirimaale ümberasumise soodustamiseks. Eesti ettevõtetel on juurdepääs stardirahale Iirimaal tegevuse alustamiseks.

Competitive Start Fundi (CSF) eesmärk on toetada alustavaid ettevõtteid varases arengujärgus. See on programm just alustavatele ettevõtetele. Iirimaal kehtivad haldusfirmade tegevust reguleerivad seadused võimaldavad Eesti ettevõtetel omada mitut ülemere tütarettevõtet ja varasid ühe struktuuri all, mida on võimalik kergesti ümber korraldada. Iirimaa, kus 12% rahvastikust on pärit väljastpoolt Briti saari, tõmbab ligi mobiilseid rahvusvahelisi talente. Iirimaal tegutsevad hargmaised ettevõtted, sest riik suudab ligi meelitada talente. Iirimaa kõrge konkurentsivõime tuleneb 70 lepingust (peagi 72) topeltmaksustamise vältimiseks nii mõnegi riigiga, millega Eestil selline leping puudub.

Üks uusimatest Iiri valitsuse innovatsiooni stimuleerimise algatustest on Knowledge Box, mille mõte on maksustada Iirimaal korraldatud kvalifitseeruva uurimis- ja arendustöö tulemusena saadud intellektuaalomandilt teenitud kasumit 6,25% maksumääraga. Seda saab rakendada ka Eesti ettevõtetele, kes asutavad oma filiaali Iirimaal. Iirimaad iseloomustab dünaamiline stardiraha ja abiprogrammide süsteem, sest siin asuvatele alustavatele ettevõtetele, sealhulgas nendele, mis asuvad ülemeremaades või on osa ülemeremaades asuvast ettevõttest, pakutakse suurt valikut alustavate ettevõtete abiprogramme.

Aktiivsed investorid

Iirimaal tegutseb aktiivne riskikapitalistide ja investorite võrgustik, kes investeerivad ettevõtetesse igas kasvufaasis. Pakutav rahastamise ja abiraha summa inimese kohta on rahvusvaheliste standardite järgi kõrge. Iirimaa ettevõtluse edendamise asutus Enterprise Ireland sai hiljuti kolmanda koha rahvusvahelise investeerimisplatvormi PitchBook parimate riskikapitalistide paremusjärjestuses üleilmse stardirahastamise vallas alates 2010. aastast.

Elamiseks ja töötamiseks on Iirimaa suurepärane koht. See on ideaalne koht, kus asutada oma ettevõte. Kui Dublin oli kunagi elukalliduse poolest kõige kallimate linnade järjestuses 16. kohal maailmas, siis 2014. aasta elukalliduse hinnangu järgi jäi Iirimaa pealinn 51. kohale. Elukvaliteedi hinnangu järgi on Dublin 230 linna hulgas üle maailma 33. kohal. Iirimaa pealinn edestas Londonit, mis jäi 39. kohale, Edinburghi (46), Pariisi (37), Madridi (52) ja Roomat (53).

Erineva kultuuritaustaga, oskusliku ja haritud tööjõu tõttu on koht sobiv, kus värvata kohalikke ja rahvusvahelisi talente. Iirimaa on ettevõtjaid toetav vähese bürokraatia ja madalate maksudega riik. Tavaliselt on Iirimaa olnud ettevõtluse lihtsust hindavates paremusjärjestustes kõrgel kohal. Maailmapank seab Iirimaa 8. kohale OECD riikide hulgas (ja 10. maailmas) ettevõtluse lihtsuse ja 4. kohale ettevõtluse alustamise lihtsuse järgi, mis on kõrgeim koht Euroopa riikide hulgas. 2015. aasta IMD maailma konkurentsivõime aastaraamatus sai Iirimaa 16. koha konkurentsivõime alusel.

Autor: Mike Hogan ja Rachel Armstrong

Hetkel kuum