8. november 2018 kell 4:00

Plastprügi tuleb taaskasutada

Praegu jõuab Euroopas taaskasutusse vaid kolmandik umbes 27 miljonist tonnist tarbitud plastikust aastas, mis on ebapiisav, leiab Neste keskkonna ja energiapoliitika juht Seppo Loikkanen.

Seppo Loikkanen.  Foto: Erakogu

Ringmajanduse perspektiivist on kahe kolmandiku plastjäätmete töötlemata jätmine selgelt ebaefektiivne. Plastiku mehhaaniline ümbertöötlemine on olnud hea algus, kuid tulevikus ainult sellest ei piisa.

Ennustatakse, et plastiku hulk maailmas kahekordistub järgmise 20 aastaga. See on põhjus, miks on vaja muuta plastiku tootmist – et kasv kulgeks turvaliselt ja ei kujutaks ohtu keskkonnale ja eriti kliimale.

Lisaks mehhaanilise ümbertöötlemisele, mis on praegu levinud meetod, on plastikut võimalik ümber töödelda ka keemiliselt – see looks võimalused suurendada plastiku taaskasutust. Keemiline ümbertöötlemine näeb ette, et plastik vedeldatakse ning seejärel on seda võimalik taaskasutada nafta asemel kütustes, kemikaalides ja uue plastiku valmistamisel. Tulemuseks on tooted, mis on sama head kui naftast valmistatud tooted, kuid nende ökoloogiline jalajälg on poole väiksem.

Plastiku keemiline ümbertöötlemine võiks saada alternatiiviks traditsioonilise plastiku ümbertöötlemise kõrval ja mitte selle asemel. Selle meetodi kasutuselevõtt võimaldaks hakata ümber töötlema materjale, mis ei sobi mehhaaniliseks ümbertöötlemiseks.

Keemilisel ümbertöötlemisel on tulevikku

Praegu tegeletakse plastiku keemilise ümbertöötlemisega väga väikestes mahtudes, kuid sellel sektoril on suutlikkust kasvada väga kiiresti majanduslikult oluliseks tegevusalaks. Neste eesmärk on alustada tööstuslikus mahus tootmise testimist järgmisel aastal. Ning 2030. aastaks on meie eesmärk töödelda üle ühe miljoni tonni plastikujäätmeid aastas.

Toornafta asendamine ümbertöödeldud plastikuga aitab vähendada inimkonna tugevat sõltuvust naftast ning vähenevad ka süsinikuheitmed, mis põhjustavad kliimamuutust. Kuid ainuüksi plastiku taaskasutamine kliimamuutust ei lahenda. Abi on biomaterjalist plastiku osakaalu suurendamisel, kuid ka sellest ei piisa. Oluline on luua head võimalused ettevõtetele, et nad tunneksid end kindlalt investeerides tulevikulahendustesse. Poliitilised otsustajad mängivad siin olulist rolli.

Sõnadest tegudeni jõudmine on hädavajalik, kui tahame näha jätkusuutlikumat tulevikku kui seda, mida meile ennustatakse. Et selleni jõuda, peab plastil olema oluline koht ringmajanduses ja seda tuleb näha lahendusena, mitte probleemina.

Hetkel kuum