18. juuni 2019 kell 11:00

Martin Kõdar: vastutustundlikult investeerides oleme osa suurest mängust

Norra valitsus andis eelmisel nädalal rohelise tule riigi pensionifondile varade väljatoomiseks fossiilkütuste äridest, mis piisavalt jõuliselt taastuvenergia suunas ei arene. Maailma suurima investeerimisfondi käik ilmestab märksa laiemat trendi, kirjutab BaltCapi juhtivpartner Martin Kõdar.

Martin Kõdar.  Foto: erakogu

Investor ei ole enam pelgalt kapitalist, kes iga hinna eest enda raha tootlikkust maksimeerib. Ligikaudu pool Euroopa professionaalselt investeeritud varadest järgib täna laiema ühiskondliku vastutuse põhimõtteid. Vastutustundlik investeerimine on maailmas jõudsalt kasvav trend ning just institutsionaalsetele investoritele on sellest saamas uus normaalsus. See ei ole aga tekkinud tühja koha peale.

Oleme silmitsi ilmselt suurima väljakutsega ühiskonna ajaloos – kliimamuutus. Eesti põlevkivitööstust tabanud suurkoondamise oht näitab, et meiegi ei jää neist arengutest puutumata. Lisaks muud globaalse jätkusuutlikkusega seotud väljakutsed nagu kasvav rahvaarv ja sealt tulev surve ressurssidele, migratsioonist tingitud mitmekesisuse ja inimõiguste teemad. Kõik need mõjutavad ka Eesti firmasid, kas või karmimate sotsiaalsete-keskkonnaalaste nõuetena tarneahelas, eksportimisel ja rahastuse saamisel. Samuti on meil kohalikud probleemid, mis äritegevust mõjutavad ja vastupidi – kus ettevõtted saavad lahendusi luua.

Ootuste latt on kõrgemal

Sellele kõigele mõtlemata ei pruugi täna enam rahastust saadagi. Tarbijad, partnerid, töötajad ja kogukonnad ootavad neil teemadel aina enamat. Ka investorid ja laenuandjad on üha sagedamini rahul vaid siis, kui nende vara loob väärtust jätkusuutlikult ja vastutustundlikult.

Erakapitalifirmad üle maailma näevad sedasi võimalust aidata äritegevuse kaudu kaasa maailma ja kohaliku tasandi jätkusuutliku arengu ees seisvate kriitiliste keskkonnaalaste ja sotsiaalsete probleemide lahendamisele. See on võimalus ehitada tugevalt juhitud ettevõtteid, mis turbulentsetes oludes edukamalt toime tulevad. Avaldasime äsja BaltCapi portfelli ülese vastutustundlikkuse aastaraporti, mis näitab, et teema muutub ka Balti ettevõtetele strateegilisemalt olulisemaks ning pea 80% neist näeb selles võimalust tuleviku väljakutsetega paremini toime tulla.

Euroopa ühe suurima varahalduri DWSi ja Hamburgi Ülikooli analüüsitud 2000 olemasolevast uuringust 2/3 kinnitasid positiivset seost vastutustundliku investeerimise ja varade tootlikkuse vahel (ja vaid 10% negatiivset seost).

Vastutustundlik investeerimine tänases mõttes tähistab sel aastal kümnendat aastapäeva. Eelmisest finantskriisist alanud murrangu järel on ÜRO vastutustundliku investeerimise kokkuleppe (UN PRI) allkirjastanute arv neljakordistunud, ületades sel aastal 2300 piiri, ning selliselt investeeritavate varade on maht jõudnud sisuliselt nullist 75 triljoni euroni.

Kui varem on vastutustundlik investeerimine olnud pigem vajalik investori riskide maandamiseks, siis nüüd on sellest saanud võimaluste looja. Sotsiaalset ja keskkondlikku jätkusuutlikkust ning eetilist ja vastutustundlikku ärijuhtimist tähtsustavate investeeringute kaudu saame luua laiemat väärtust kui vaid ärikasum. Kui meie ettevõtted on tugevamad teemades, mis maailmas toimuva tõttu tulevast äriedu üha rohkem määravad, siis muudab see kogu meie väikest majandust globaalselt silmapaistvamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Hetkel kuum