26 juuni 2019
Arvamused
Ainult tellijale

Kerly Piirsalu: koolist ei tule ettevõtjad, vaid töötajad

Koolisüsteem valmistab ette häid töötajaid, aga mitte edukaid ettevõtjaid, kirjutab NULA ühiskondlike algatuste inkubaatorisse valitud algatuse Changemakers Centeri kommunikatsoonijuht Kerly Piirsalu.

Haridussüsteemi ülesehitus ei soodusta maailmas õnnelikult elamist. Tulemused väljenduvad ÜRO õnnelikkuse raportis – sel aastal oleme OECD riikide arvestuses tagantpoolt kuuendad. Samuti on suur osa noortest eemal tööturult, õpingutest või koolitustest. Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal eemal hinnanguliselt 29 200 noort vanuses 15–29, mis teeb 12,5% vanuserühmast. Nendest ligi kolmandik olid töötud ja kaks kolmandikku mitteaktiivsed, st ei soovi töötada või ei ole selleks võimelised.

Kuigi PISA testides on Eesti õpilased näidanud väga häid tulemusi, siis pikaaegsete teadmiste edasi andmises on meie koolidel kõvasti arenguruumi. Hetkel valmistab kool ette häid töötajaid, aga mitte edukaid ettevõtjaid. Tegelikult on just ettevõtlusoskused vajalikud ka teistes eluvaldkondades.

Ka tööandjad hindavad üha enam nn pehmeid oskusi ja mitte niivõrd teadmisi, kuid sellele muutusele ei ole koolides tähelepanu pööratud. Tööks vajalikke teadmisi ja oskusi on täiskasvanud inimene suuteline omandama ka katseaja jooksul, kuid puudu on tööeetikast, stressiga toimetulekust ja aja planeerimise oskusest.

Huvikool annab vajalikud oskused

Selleks, et aidata noortel end arendada ja koguda ettevõtlusteadmisi, oleme loonud huvikooli Changemakers Center. Tahame aidata noortel leida tulevikuks sihi ning, pakkudes mõtestatud tegevust ja aidates kaasa enesearengule, tekitada pikaajalised suhted tööandjatega või harjutada tegutsema iseseisvalt ja edukalt ettevõtlusmaailmas. Tegemist on esimese sellelaadse huvikooliga Eestis.

Meie missioon on aidata noortel jõuda oma täieliku potentsiaalini läbi mõtestatud tegevuse, et nad saavutaksid oma eesmärgid. Oma sihiks oleme seadnud noorte tööturult, õpingutest ja koolitustest eemale jäämise ennetamise, pakkudes praktilisi väikseid tegevusi, mida noored saaksid panna tööle enesearengu ning ettevõtlusmaailmas tegutsemise nimel. Changemakers Centeris õpivad noored tegemise käigus, saavad vajalikke teadmisi, praktilisi kogemusi ning mõtestavad, kuhu nad soovivad edasi liikuda pärast põhikooli või gümnaasiumi.

Huvikool koosneb kahest huviringist, millest üks kannab nimetust maailmamuutvad algatused ja teine liidrite kursus. Esimeses huviringis keskendume sellele, et noored viiksid meeskonnana ellu projekti, alustaksid ettevõttega või korraldaksid ürituse. Liidrite kursusel keskendume oskustele, mis on vajalikud meeskonna juhtimiseks.

Hetkel kuum