21. mai 2014 kell 7:54

Miks ÄP annab valimissoovituse

Erinevalt kõigist teistest Eesti ajalehtedest annab Äripäev juba paarkümmend aastat valimissoovituse. Teeme seda soovist väljendada ja põhjendada oma maailmavaadet, aidates niimoodi ka lugejal otsust teha.

Meie teine oluline eesmärk valimissoovituse andmisega on tekitada debatti: eeldame, et lugeja mõtleb kaasa ning kõrvutab omi argumente Äripäeva omadega. Mida rohkem seisukohti ja argumente valija läbi kaalub, seda adekvaatsema otsuse ta teeb.

Valimissoovitus põhjustab alati elava arutelu. Arvamuste paljusus on eluvõimelise demokraatia kõige olulisem tunnus. Me austame lugeja arvamust ja peame tähtsaks hästi põhjendada enda oma.

Maailmavaade peaks olema igal meediaväljaandel. Tegelikult ju ongi – või kui ei ole, siis on tegemist tõsiseltvõetamatu väljaandega. Meie Äripäevas leiame, et õige on maailmavaade välja öelda ning argumenteerida, miks me seda toetame. Oleme alati selgelt deklareerinud, et Äripäev on parempoolse maailmavaatega, eelistab õhukest riiki ja väiksemaid makse, usaldab üksikisiku otsustusvõimet rohkem kui riigi oma. Toetame ettevõtjat, iseäranis väikeettevõtjat, kes toidab ja hoiab koos kõike, mida võtame kokku sõnaga „riik“.

Valimissoovituse andmine ei tähenda, et asuksime selle erakonna positsioonidel või et selle erakonna esindajad pälviksid mingisuguse immuniteedi. Selle erakonna esindajad ei käi toimetajatega lõunal ega anna soovitusi, missugused lood peaksid Äripäevas ilmuma. Valimissoovituse pälvinud erakond ei leia armu, kui saab hakkama millegi taunitava, ebaausa, korruptiivsega. Tänavuse eelistuse pälvinud IRLi on asja eest arvamusruumis karmilt kritiseeritud ning mitte ükski negatiivne uudis selle partei kohta pole ilmumata jäänud. Juhtkirjas antud soovitus ei kajastu Äripäeva uudistevalikus mitte mingil viisil.

Valimissoovituse andmisele eelnevad toimetuses alati tulised arutelud. Poolt- ja vastuargumente vaagitakse kirglikult, kuid konstruktiivselt. Kuigi üldjuhul anname positiivse soovituse, soovitasime näiteks eelmistel kohalikel valimistel hääletada Keskerakonna vastu, st anda hääl ükskõik mis parteile peale Keskerakonna, ning mitte anda häält väikese toetusega poliitilistele jõududele.

Valimissoovituse aluseks olevast maailmavaatest lähtub Äripäev juhtkirju kirjutades iga päev. Erinevalt enamikust teistest väljaannetest on meil baaspõhimõtted selgelt sõnastatud. Aeg-ajalt vaatame need muidugi üle. Meie maailmavaate alustala on aga ilmumise algusest peale olnud parempoolne ettevõtjasõbralik hoiak.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum