27. august 2014 kell 5:11

Ümberjagamisega vaesusest ei pääse

Äripäev on lugejal mitugi korda soovitanud IRLi valida kui kapitalistliku, jõuka ja ettevõtliku ühiskonna eest seisvat parteid. Erakonna värskeim idee aga toimetuse toetust ei leia.

Mööname, et äraelamist mitte võimaldav töötasu on probleem nii selle saajale kui ka maksjale ehk ettevõtjale. Näiteks kaasneb selle murega hulgaliselt töörändureid, kes äraelamiseks piiri taha paremat teenistust otsima sõidavad. Viimase viie aasta jooksul on Eestist kadunud Pärnu linna jagu inimesi ehk 37 000 paari töökäsi, enamik eeldatavasti välja rännanud. Tööjõupuuduse ja sellega kaasneva kas arengupiduri või tootlikkust ületava palgakasvuga puutub juba kokku järjest enam  valdkondi – tööstusest teenindavate sektoriteni.

Näiv võit. Samas hakkab IRL lahendama palgavaesuse tõsist muret valest otsast.  Ehkki reklaamlause lubab suuremat sissetulekut, maksumuudatusega palk ju sisuliselt ei tõuse. Tõsi, umbes 300 000 madalapalgalisele jääb kontole või rahakotti kulutamiseks senisest enam, kuid see on vaid näiv võit.Tegemist ei ole ju uue loodud rikkusega, vaid olemasoleva ümberjaotamisega: riigieelarves tekkiva maksuaugu täitmiseks sirutaks riik käe teiste maksumaksjate tasku poole ehk siis looks ühele elanikkonna grupile eelistusi teiste rahaga.

Suurem teenistus on kahepoolse tegevuse tulemus. Kui töö tegija saab enda väärtust suurendada enda harimise, arenemise, uute oskuste omandamise ning enda vajalikuks tegemise kaudu, siis tööandja saab neid võimeid ja omadusi väärtustada palgaga. See on märkimisväärse ja kestva palgatõusu parim ja viljakaim viis – üksikisiku oskused muudavad võitlusvõimeliseks ja rikkamaks ka firmad.

Saadab demoraliseeriva signaali. „Riigi toel rikkaks saamine “ ei soodusta arengut või arenemise tahet. Vähe sellest, et IRLi maksumuudatus soosib madalapalgaliste töökohtade loomist ja hoidmist. See saadab ka pingutajale ja edasipürgijale signaali, et sellel polegi mõtet, rohkem raha tuleb riigilt.Kolmandaks tekitab välja käidud plaan maksuaugu, mis ootab kinnimaksmist riigieelarvest. Mille arvelt süsteemi rakendudes vajalik, IRLi arvutuste kohaselt 120-140 miljonit ja kriitikute hinnangul sellest kaks korda rohkem eurot võetakse, pole idee esitlejad siiamaani veenvalt selgitada suutnud.

Muu hulgas katteallikana lubatud abstraktne ning Exceli tabelisse arvutatud „riigieelarve loomulik kasv“ toimetust ei veena. Nii paistab välja käidud viiesaja euro piir sihtivad pigem võimalikult suurt valijate arvu, piiritõmbamise selget põhjendust ei paista.

IRL püüab vasakparteide valijaid. Arutlema IRLi idee küll ärgitad, kuid ühiskonda rikasteks ja vaesteks jagav visioon jääb riigile arenguväljavaateid otsides lahjaks. See lõhnab seni  keskpartei ja sotsiaaldemokraatide poolt hääletanute peibutamise järele, andes samas kahjuks liigagi selgelt märku, et IRLis ei ole jõudu välja tulla tugevate ning mõjukate tulevikku kujundavate ideedega.

Tuleva aasta märtsis valime taas esindajaid parlamenti. Ajal, kui Läti ja Leedu kiirelt kasvavad ning Eesti kahaneb, ootame  sinna pürgijatelt ideid ja algatusi, mis aitavad Eestit jõukamaks saada.

Autor: 1185-aripaev

Hetkel kuum