Rainer Saad • 30. oktoober 2015 kell 6:37

Tallinna Vee käive kasvas, kasum langes

Tallinna Vesi.  Foto: Andres Haabu

Tallinna Vesi teatas kolmanda kvartali käibe suurenemisest, kuid erinevate kulude kasvu tõttu tegi puhaskasum languse.

Kontserni müügitulu oli 3. kvartalis 14,08 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 6,3% ehk 0,83 miljoni euro võrra. Vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük püsis võrdlemisi stabiilne ning kasv tulenes peamiselt suuremast toruehitus- ja asfalteerimisteenuste müügist.

Kolmanda kvartali puhaskasum oli 5,10 miljonit eurot, vähenedes 12,5% ehk 0,73 miljoni euro võrra. Kasumit mõjutas palgakulude suurenemine, nii tänu kasvanud töötajate arvule kui ka mõningasele palgatõusule, ning samuti suurenenud tariifivaidlusega seotud juriidilised kulud. Ka avaldas mõju 0,44 miljoni euro suurune negatiivne muutus SWAP-lepingute väärtuses. 

12. oktoobril esitas Tallinna halduskohus põhjendused oma 5. juuni otsusele jätta ASi Tallinna Vesi kaebus rahuldamata. Halduskohus asus seisukohale, et teenuslepingu tariife puudutav osa, mis on Eesti kohtutes 2012. aastal tunnistatud halduslepinguks, ei ole konkurentsiametile siduv. Tallinna Vee hinnangul ei ole kohtu seisukoht põhjendatud ning ettevõte esitab apellatsioonkaebuse järgmise astme kohtusse hiljemalt 11. novembril.

Paralleelselt ning eraldiseisvana kohalikust kohtuvaidlusest on käimas rahvusvaheline vahekohtumenetlus.

 

 

Hetkel kuum