Artikkel
 • Tallinna Majanduskoolil täitus 115. tegutsemisaasta

  Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi-Õige

  2021. aasta lõpus tähistas Tallinna Majanduskool oma 115. sünnipäeva. Kooli pikk tegutsemislugu kätkeb endas hulgaliselt peatükke. Juubeliaasta eesmärgiks oli 115 aastat jäädvustada filmilindile, mille tulemusel valmiski dokumentaalfilm kooli ajaloost.

  Tallinna Majanduskool on alates 1906. aastast nii kutse- kui ka rakenduskõrghariduse vormis toonud kokku oma ala asjatundjatest õpetajad ning oma arengut väärtustavad õppijad. Enam kui 30 000 vilistlast, püsiv populaarsus õppijate hulgas, pidev erialaarendus ning tööandjate tunnustus on loonud Tallinna Majanduskoolile usaldusväärse koostööpartneri maine nii elukestvaks õppeks kui ka õppekavaarenduseks.
  1906. aastal Gustav Narusbeki Erakaubanduskoolina tegevust alustanud tänane Tallinna Majanduskool on mitmete liitumiste, nime ja asukoha vahetuste tulemusena kujunenud omanäoliseks ja selge identiteediga kutseõppeasutuseks. Kool täidab oma paljuski ainulaadsete õppekavadega Eesti haridusmaastikul asendamatut rolli.
  Õpetatavad erialad on pidevas muutumises
  Läbi aegade on nii kutse- kui ka rakenduskõrghariduse tasemel majandus-, arvestusala-, finants- ja haldusvaldkonna õpet pakutud väga erinevate õppekavade baasil, ent alati on tuginetud põhimõttele õpetada vaid neid erialasid, mille järele on tööturul selge nõudlus ning just sellises vormis, nagu sobib õppijatele.
  Kvaliteetse ja konkurentsivõimelise õppe pakkumine on hoidnud majanduskooli läbi aegade atraktiivsena ning on tavapärane, et kooli populaarsemate erialade sisseastumiskonkursid kõiguvad vahemikus 3–5 soovijat kohale.
  Tallinna Majanduskooli direktor Triin Laasi-Õige käsitleb kooli eduloo ühe alustalana uutmoodi toimemudelit, milles on kesksel kohal tegevspetsialistidest moodustuv õpetajaskond. Laasi-Õige sõnul on nende spetsialistide jaoks õpetajatöö kutsumus number kaks, aga oma esimese kutsumuse alusel on nad tuntud ja tunnustatud professionaalid töömaailmas. „Vahetu kontakt töömaailma ja õppekavade vahel tagab direktori sõnul õppe aja- ja asjakohasuse ning aitab kaasa lõpetajate konkurentsivõime kujunemisele,“ kinnitab direktor.
  „Iga-aastaselt uueneva erialavalikuga Tallinna Majanduskooli ei peaks käsitlema lihtsalt koolina, vaid pigem professionaalidest ning elukestvat õpet väärtustavatest tuleviku tegijatest moodustuva võrgustikuna, kus kohtuvad potentsiaalsed tööandjad, töövõtjad, koostööpartnerid ja kolleegid,“ lisab Laasi-Õige.
  Õppija on igas mõttes oluline ja hoitud
  Tallinna Majanduskoolis teatakse, et lisaks oskustele ja teadmistele vajavad õpilased õpingute vältel koolipoolset tuge. Eriti vajavad tuge täiskasvanud õppijad ja eriti vajatakse seda praegusel ajal, kui stressi on keskmisest enamgi. „Õpilaste paremaks toimetulekuks oleme sisse viinud nõustamistegevuse kolmes valdkonnas,“ kinnitab õppedirektor Helen Raid.
  Esiteks õppenõustamine, mille peaeesmärk on õpilase toetamine õpingute planeerimisel ja info andmine õppekorralduslikes küsimustes. Teiseks karjäärinõustamine, mille eesmärk on toetada õpilaste karjääritee ja valikute planeerimist ning aidata kaasa professionaalse arengu sihtide saavutamisele. Kolmandaks psühholoogiline nõustamine, mille käigus pakutakse õpilastele nõustamist ja abi väga erinevate eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, mis takistavad nii õppes kui ka tööelus täisväärtuslikku osalemist.

  Põnevaid fakte Tallinna Majanduskooli kohta

  • Tallinna Majanduskool on 115 aasta jooksul asunud mitmetes erinevates Tallinna tuntud hoonetes. NÄITED: Estonia pst 10 (praegune Inglise Kolledži maja), kus tegutsesid aastate jooksul nii Tallinna Tütarlaste Kommerstgümnaasium, Kommertskool, Kaubanduskeskkool kui ka Ärinduskeskkool; Sakala 21 – tegutsesid Tallinna Kaubanduskool, Tallinna Linna Poeglaste Kommertskool, Kaubandus- ja Ärinduskeskkool; Kohtu 4 – Tallinna majandustehnikumi põhihoone alates 1965/66 kuni 1986.

  • Tänase majanduskooli eelkäijad on kokku kandnud koguni 42 erinevat nimetust!

  • Täna käib kool oma 116. tegutsemisaastat, sest 14. oktoobril 2021 tähistas kool oma 115. sünnipäeva.

  • 115-aastane Tallinna Majanduskool on andnud hoogu enam kui 30 000 vilistlase professionaalsele arengule ning märkimisväärne osa tänasest õpetajaskonnast on moel või teisel oma professionaalse arengu käigus olnud ise majanduskoolis õppija kingades.

  • Tänane Tallinna Majanduskooli “keskmine” õppija on 29-aastane töötav täiskasvanu, kes on õppima asunud soovist anda oma professionaalsele arengule hoogu juurde.

  • Suurim osakaal on täna turundusvaldkonna erialadel, kus õpib 36,5% kooli õpilastest (turundusspetsialisti, sotsiaalmeedia spetsialisti ning e-turundusspetsialisti erialad).

  Täiskäigul edasi!
  Loorberitele puhkama ei jääda ka 116. tegutsemisaastal. Kooli uue 2022–2025 arengukava raames on sõnastatud ambitsioonikad eesmärgid, mis seonduvad nii õppimisvalikute paindlikumaks muutmisega, uuenduslike õppemeetoditega kui ka majanduskooli inimestest ühtse kogukonna kujundamisega, võimendamaks niigi võimsat sotsiaalset kapitali veelgi.
  Järgmise arenguperioodi lähtealuseks on toimida usaldusväärse koostööpartnerina nii igas eas õppijaile professionaalseks elukestvaks arenguks kui ka ettevõtetele arendusprojektideks ärinduse ja halduse valdkonnas.

  2022 on raamatukogude aasta

  Käesolev aasta on raamatukogude teema-aasta, mis kuulutati avatuks 12. jaanuari keskpäeval Viljandimaal asuvas 1860. aastal tegevust alustanud Tarvastu raamatukogus. Raamatukogude teema-aasta tegemistes osaleb ka Tallinna Majanduskooli raamatukogu. Ennekõike keskendume meie raamatukogus teenuste tutvustamisele õpilastele ja õpetajatele ning lugejate informeerimisele raamatukokku jõudnud uudiskirjandusest.

  Raamatukogud pole enam ammu üksnes raamatute laenamise kohaks. Lugejatele pakutakse palju eriilmelisi teenuseid, mis aitavad kujundada lugemisharjumusi ja toetavad elukestvat õpet. Raamatukogud pakuvad ligipääsu infole ja teadmistele.

Vitali Šipilov: esimene "taastuvenergia seadus" sisaldab selle mõju vähendavaid kompromisse
Enne valimisi võttis riigikogu vastu taastuvenergia valdkonnas ulatusliku muudatuste paketi, mis peaks aitama võidelda ebapiisava võrguvõimsusega ning liigse bürokraatiaga tuuleparkide arendamisel. Seadusest paistab paraku aga taas fragmentaarsus, otsustamatus ja kirik-keset-küla-lähenemine, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Vitali Šipilov.
Enne valimisi võttis riigikogu vastu taastuvenergia valdkonnas ulatusliku muudatuste paketi, mis peaks aitama võidelda ebapiisava võrguvõimsusega ning liigse bürokraatiaga tuuleparkide arendamisel. Seadusest paistab paraku aga taas fragmentaarsus, otsustamatus ja kirik-keset-küla-lähenemine, kirjutab advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Vitali Šipilov.
Euroala alusinflatsioon kiirenes rekordini
Euroala alusinflatsioon kiirenes märtsis rekordilise 5,7 protsendini, mis jätab Euroopa Keskpangale ahtamaks võimaluse leevendada rahapoliitikat, kirjutab Bloomberg.
Euroala alusinflatsioon kiirenes märtsis rekordilise 5,7 protsendini, mis jätab Euroopa Keskpangale ahtamaks võimaluse leevendada rahapoliitikat, kirjutab Bloomberg.
Ralli: USA indeksid lõpetasid reedel nii päeva kui nädala vaates tublisti rohelises
Reedel sulgusid USA aktsiaindeksid kõvas plussis, sest S&P 500 kerkis 1,4 protsenti, Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 1,2 protsenti ja tehnoloogiamahukas Nasdaq Composite rallis kõige enam ehk koguni 1,6 protsenti. Karuturust toibudes on sellised numbrid lootustandvad.
Reedel sulgusid USA aktsiaindeksid kõvas plussis, sest S&P 500 kerkis 1,4 protsenti, Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis 1,2 protsenti ja tehnoloogiamahukas Nasdaq Composite rallis kõige enam ehk koguni 1,6 protsenti. Karuturust toibudes on sellised numbrid lootustandvad.
Reaalajas börsiinfo
Palgatööl läbipõlenud viljandlane lõi ettevõtte: saan nüüd teha seda, mida naudin
Palgatööd tehes läbipõlenud muusik ja literaat Üllar Priks ehk Myrakas teeb Viljandis esimesi samme ettevõtjana.
Palgatööd tehes läbipõlenud muusik ja literaat Üllar Priks ehk Myrakas teeb Viljandis esimesi samme ettevõtjana.
Valitsus jätnuks Sutteri preemiata, nõukogu ei pidanud seda miskiks "Kuidas saab maksta preemiat, kui nad ei ole ülesannetega hakkama saanud?"
Valitsusega piike murdnud Hando Sutterile võinuks tüli Reformierakonna ministritega kalliks maksma minna, sest ei rahandus- ega peaminister pea põhjendatuks maksta lahkuvale Eesti Energia juhile üle 75 000 euro tulemustasu. Ettevõtte nõukogu ei pidanud valitsuse kriitikat aga mikski.
Valitsusega piike murdnud Hando Sutterile võinuks tüli Reformierakonna ministritega kalliks maksma minna, sest ei rahandus- ega peaminister pea põhjendatuks maksta lahkuvale Eesti Energia juhile üle 75 000 euro tulemustasu. Ettevõtte nõukogu ei pidanud valitsuse kriitikat aga mikski.
Bahmuti kaitsjad said Ragnar Sassilt auto. "Võitleme iga hoone pärast"
Ragnar Sassi eestvõttel organiseeritud Eesti abikonvoi eile Kiievisse jõudnud 13 autost üks kingiti täna Bahmuti linna kaitses osalevale Ukraina üksusele.
Ragnar Sassi eestvõttel organiseeritud Eesti abikonvoi eile Kiievisse jõudnud 13 autost üks kingiti täna Bahmuti linna kaitses osalevale Ukraina üksusele.
Luminofoorlambid kaovad peagi turult
See aasta on valgustustehnika arengus väga oluline, sest rakenduvad olulised ELi määrused, mis turgu reguleerivad ja kogu valgustussektorit mõjutavad.
See aasta on valgustustehnika arengus väga oluline, sest rakenduvad olulised ELi määrused, mis turgu reguleerivad ja kogu valgustussektorit mõjutavad.
Loovagentuuri juht: meie tehisintellekti abi tekstiloomes ei kasuta
Me kasutame tehisintellekti abi teinekord visualiseerimiseks, aga tekstiks mitte, lausus Äripäeva hommikuprogrammis loovagentuuri Optimist Creative´i tegevjuht Magnus Lužkov.
Me kasutame tehisintellekti abi teinekord visualiseerimiseks, aga tekstiks mitte, lausus Äripäeva hommikuprogrammis loovagentuuri Optimist Creative´i tegevjuht Magnus Lužkov.

Küpsised

Äripäev kasutab küpsiseid parima ajakirjandusliku teenuse, huvipakkuvama sisu ja hea kasutajakogemuse võimaldamiseks. Meie veebilehel on järgmist liiki küpsised: vajalikud-, statistika-, eelistuste- ja turunduse küpsiseid. Küpsiste kasutamise eesmärkide ja töötlemise aluse osas saad rohkem infot Meie Küpsiste Poliitikast. Vajutades „Luban kõik“ nõustud Küpsiste kasutamisega meie ja kolmandate osapoolte poolt Meie Küpsiste poliitikas ja käesolevas Küpsiste lahenduses toodud tingimustel. Vajutades „Muudan eelistusi“ saad oma eelistusi alati muuta ja täiendavalt infot erinevate Küpsiste kohta.

Loe lähemalt meie Privaatsus - ja Küpsisepoliitikast.