Andrew Mitchell • 9. veebruar 2011 kell 15:05

Valge Paber: kaubandus pole mäng

Elame maailmas, mida ühendavad tihedamad seosed kui kunagi varem, seisab Ühendkuningriigi ettevõtluse ministri Vince Cable´i ja Ühendkuningriigi rahvusvahelise arengu ministri Andrew Mitchelli ühisavalduses.

Ühendkuningriiki seovad Eestiga ärisidemed, sõprussuhted ning suur hulk ühishuve.

Eelpoolnimetatud rahvusvahelised sidemed pakuvad tohutut kaubanduse ja investeeringute alast kasvupotentsiaali, eeldusel, et on tagatud turgude avatus ning riigid saavad vabalt omavahel äritegevust edendada.

Kõige kiiremini kasvad riigid, mis kehtestavad kõige vähem kaubandustõkkeid. Seega peame kaubanduspotentsiaali realiseerimiseks seadma eesmärgiks globaalselt avatud turud. Me ei või lubada protektsionismi tagasi langemist.

Seetõttu avaldab Ühendkuningriigi valitsus täna, kaubandust ja investeeringuid käsitleva Valge Paberi* (Trade and Investment White Paper): ambitsioonika strateegia rahvusvahelise kaubanduse ja investeerimissuhete toetamiseks, multilateraalse kaubandussüsteemi tugevdamiseks, soodsa kodumaise ärikeskkonna ülesehitamiseks ning võimaldamaks arenguriikidel valida endale sobiv kasvustrateegia.

Valge Paber rõhutab ilmekalt seda, kui oluliste valdkondadena näeb Ühendkuningriik kaubandust ja investeeringuid, saavutamaks tulevikus tugevat, jätkusuutlikku ja tasakaalustatud majanduskasvu.

See dokument käsitleb avatud turgude eeliseid ning protektsionismi ohtusid, kasu briti ettevõtjatele kaubandust ja investeeringuid piiravate barjääride kõrvaldamisest, Doha Arenguvooru kaubandusläbirääkimiste lõpule viimist 2011.aastal, WTO tugevdamist, prioriteetsete EL’i vabakaubanduslepingute osas kiiret kokkuleppele jõudmist, Aafrika kaubanduse ja regionaalse integratsiooni toetamist ning koostööd G20 liikmetega eelmainitud eesmärkide saavutamiseks.

Esmatähtis on Doha kaubandusläbirääkimiste lõpule viimine. Pärast allkirjastamist edendab see ajalooline leping maailma majandust 110 miljardi inglise naela võrra. Seetõttu peavad kõik riigid tegema kiireid edusamme, et Doha läbirääkimised 2011. aastal lõpule viidaks. Töö selles osas on hoogustumas.  Ühendkunigriik tegeleb selle eesmärgi täide saatmiseks vajalike plaanide ning tegevuskavade koostamisega.

Tulemusest võidame me kõik. Kaubandus pole mäng, milles mõned riigid võidavad ja teised kaotavad, vaid vastupidi: me kõik rikastume kaubandusvoogude kasvades. See aitab inimestel seljatada vaesust.

Seetõttu mitmekordistab ka Ühendkuningriik oma pingutusi arenevate riikide abistamiseks nende poolt endale sobivate kasvuteede rajamiseks läbi kaubanduse ja investeeringute ning selle tarbeks võimekuse loomiseks, eriti Aafrikas.

Teeme kõik endast oleneva, et Aafrika liidrid viiksid ellu 1991. aastal Abuja kokkuleppes kirjeldatud plaanid: arendada vabakaubanduspiirkondi igas regionaalses majandusühenduses (REC’s), mis moodustaksid ehituskivid üle-kontinendilisele tolliliidule ning hiljem Aafrika Majandusühenduse tekkele.

Kutsume ellu Aafrika Vabakaubanduse initsiatiivi, et murda läbi selliste kaubanduspiirangute nagu bürokraatia ja tõkestavad tariifid. Toetame aafriklasi Aafrika-sisese kaubanduse kiirendamiseks ja lihtsustamiseks ning julgustame aafrika ettevõtjaid oma äri kasvatama uutele turgudele ligipääsu avamise kaudu. Me ei tule selle eesmärgiga üksi toime ning kutsume rahvusvahelisi partnereid üles meiega neis pingutustes ühinema.

Samuti soovime vaeseimatele riikidele anda suuremat ligipääsu turgudele. Suurbritannia kutsub kõiki G20 riike üles võimaldama vähimarenenud riikidele 100% tollimaksu- ja impordikvoodivaba ligipääsu oma turgudele. See meede kasvataks nende eksporti enam kui 40% võrra. Kutsume kõiki riike üles meiega ühinema selle eesmärgi saavutamiseks.

Samuti peame me kindlustama, et kõik arenevad riigid saaksid kaubanduslepete osas läbi rääkida ja et ülemaailmsed kaubandusreeglid vastaksid kõigi riikide vajadustele, mitte pelgalt piiratud arvu maade huvidele.

Lõpetuseks, soovime rajada võrgustikud, mis aitaksid meid kasvada partnerluses ning toetada ettevõtteid välismaailmaga äritegevuse edendamises. Just sel eesmärgil on Ühendkuningriigi valitsuse ministrid asunud ellu viima visiitide programmi välisriikidesse, mille koosseisu kaasatakse ka äridelegatsioonid.

Oleme külastanud kõiki suuremate arenevatest turgude partnereid ja USA’d ning meie partnereid EL’is. Delegatsioonide koosseisu kuulunud ärijuhid on kinnitanud, et meie ühised visiidid avavad palju uksi nende kaubanduse ja koostöö tihendamiseks teiste riikide ettevõtetega.

Investeeringud on ühe ja sama mündi teine külg. Ühendkuningriik on rahvusvaheline investorite keskus ja maailma suuruselt kolmas investorite poolt eelistatud turg, kus on esindatud ka sellised Eesti ettevõtted nagu Erply ja MarkIT.

Me tervitame välisinvesteeringuid. Ühendkuningriigis on rohkem ettevõtete Euroopa peakortereid kui üheski teises riigis, ning see on üks äritegevusele avatumaid riike kogu maailmas. Plaanime oma positsiooni selles osas hoida, vähendades ettevõtete tulumaksu ning neile seadusandlusest tulenevat koormat.

Kokkuvõtteks, meie ees seisab suur väljakutse: jätkata ülemaailmse avatud majanduse ja meile kõikidele kasu toova kaubandussüsteemi ülesehitamist, mis tõukavad tagant arengut, töökohtade teket ning parandavad elatustaset üle maailma. Oleme veendunud, et Suurbritannia – koostöös oma rahvusvaheliste partneritega nagu Eesti – suudab sellele väljakutsele edukalt vastata.

* valge paber – valitsuse informatsiooniavaldus

Hetkel kuum