11. aprill 2018
Jaga lugu:

Montreco poolt renoveeritud Tallinna Tehnikakõrgkooli vestibüül.
Montreco poolt renoveeritud Tallinna Tehnikakõrgkooli vestibüül.   

Ärikinnisvara remondi- ja ehitusteenust ning võtmed-kätte-lahendust pakkuva peatöövõtufirma Montreco OÜ juhi Jaak Lõhmuse hinnangul tähendab ehitus küll projekteerija, tellija ja ehitaja tihedat koostööd, kuid samas peavad parimad lahendused sündima tellija igapäevase pisidetailidesse süvenemiseta. Sama meelt on ka Montreco kliendid Tallinna Tehnikakõrgkool, Rimi Eesti Food AS ja Viimsi Haldus OÜ.

Montreco põhiline leib on äripinnad: nii nende remont ja renoveerimine kui ka hoonete võtmed-kätte-lahendused.

„Projekteerija teab, milline peab olema lõpptulemus, ehitaja teab, kuidas sinna jõuda. Tellija ei pea iga päev protsessis osalema,” ütleb Lõhmus. „Hea peatöövõtja on töökas ja kiire. Tal on paindlikkust teha koostööd projekteerijaga nii, et projektis oleks võimalik teha muudatusi vastavalt kliendi soovidele. Samuti on vastutava isiku kohus teavitada tellijat, kui ta leiab projekteerijate töös kohti, mida ehituses saaks mõistlikuma hinnaga ja samal ajal kvaliteetsemalt lahendada. Sõrmega projektis järje ajamise ja sealsete möödapanekute puhul süüdlaste otsimise asemel on palju tähtsam, et klient oleks lõpptulemusega rahul.”Tallinna Tehnikakõrgkooli seob Montreco OÜga hea koostöö mitme kooli olulise ehitustöö läbiviimise heaks. Viimastel aastatel on Tehnikakõrgkool avanud uusi õppekavasid ja täienduskoolituskursusi, nüüdisaegse õppe läbiviimiseks ning õppijatele ja töötajatele funktsionaalse keskkonna loomiseks on arhitektuuriliselt ja sisearhitektuuriliselt kõrgkooli hooneid ümber kujundatud. Kooli finants- ja haldusdirektor Tarmo Sildebergi sõnul on Montreco kooli partnerina väga hästi toetanud: „Oleme saavutanud projekteerides püstitatud eesmärgid ja kohati isegi rohkem, kui oskasime oodata!”Kooli ja Montreco aktiivne koostöö algas 2016. aastal, kui Montreco teostas laborimajas renoveerimistöid, mille tulemusena uuendati ca 800 m2 õppelaboreid. Koostöö jätkus 2017. aastal kooli peahoone 1. korruse töö- ja õpperuumide ning vestibüüli ümberehitustöödega.

Ehitustöö hind on küll oluline, kuid on ka muid olulisi mõõdetavaid väärtuseid

„Tallinna Tehnikakõrgkool riikliku rakenduskõrgkoolina on kohustatud sisseostetavate teenuste ja kaupade soetamisel lähtuma riigihangete seadusest. Meie koostöö Montreco OÜga on saanud võimalikuks seetõttu, et ettevõte on meie ehitustööde ja projekteerimise riigihangetele esitanud parimad pakkumused. Reeglina hindame pakkumusi lähtuvalt majanduslikust soodsusest, mis tähendab, et parim pakkuja ei pea tingimata olema madalaima hinna pakkuja. Hind on alati oluline, kuid kvaliteetse ehitustöö hankimisel on olulised ka muud mõõdetavad väärtused – näiteks hankedokumendis esitatud nõuete vastavate spetsialistide kasutamine, varasemate tööde referentsid, nõuded kvaliteedi tagamisele jms,” selgitab Sildeberg.Ta lisab, et kool on kõikide Montreco poolt läbi viidud ehitustööde tulemustega väga rahul. „Väga meeldiv oli Montreco objektijuhina kohata meie kõrgkooli vilistlast, kes õppis hoonete ehitust ja sai nüüd oma teadmisi praktiseerida. Loodan, et koostöö on hinnatud ka Montreco poolt ja nad osalevad meie ehitustööde hangetel ka edaspidi!”Tarmo Sildeberg toob Montreco puhul välja tuua oskuse ja tahte mõelda tellijaga kaasa parima lahenduse saavutamiseks. „Kõikide ehitustööde läbiviimisel jäi silma ettevõtte juhi Jaak Lõhmuse pühendumine ja hea organiseerimisvõime. Tallinna Tehnikakõrgkooli 1952. aastal ehitatud peahoone rekonstrueerimine oli ehitustehniliselt keerukas ning nõudis ehitajalt häid erialaseid teadmisi ja keskmisest paremat ehitustööde juhtimise oskust. Eriti keerukas olukord oli vestibüüli ümberhitustöödel, kus Montreco osales edukalt riigihankel ja võttis endale kohustuse viia lõpule teise ehitaja poolt teostamata jäänud ehitustööd. Jõudsime välja väga hea tulemuseni, kuigi protsess ei olnud osapooltele kerge!”Rimi Eesti Food ASiga on Montreco koostööd tehtud mitmetel erinevatel objektidel. „Valime oma partnerid alati läbi konkursside. Lisaks püüame täiendavalt välja selgitada pakkumistel osalejate varasemad tegemised, kas pakutava hinna ja kvaliteedi suhe on korrektne,” räägib Rimi Eesti Food AS tehnikajuht Peep Pobbul.Ta lisab, et Montreco on osutunud edukaks paljudel Rimi Eesti Foodi pakkumistel ja taganud sealjuures oma tööle kõrge kvaliteedi. „Lisaks iseloomustab Montrecot võimekus katta ehituse erinevaid alavaldkondi nagu üldehitus, sanitaartehnilised tööd, elektritööd jne,” ütleb Pobbul.Läbi riigihanke võidu sai Montrecost ka Randvere spordiväljaku ehitaja. Viimsi Haldus OÜ spordiväljakute halduri Remo Merimaa sõnul oli ehitusfirma töö väga professionaalne ja tihedas koostöös tellijaga parimale tulemusele orienteeritud. „Keerulised ja tihti mõlemale poolele uued olukorrad leidsid alati lahenduse!”

Montreco rajatud Randvere spordiplats.
Montreco rajatud Randvere spordiplats.  Foto: Kristjan Rosin, Frost Studios

Mis on misMontreco kvaliteedi-, keskkonna- ja töötervishoiu poliitika:• Ehitada tuleb vastutustundlikult, järgides kõiki nõudeid. Ehitaja peab pidama kinni kokkulepetest ja tähtaegadest.• Klient peab jääma töö kvaliteedi ja pooltevahelise suhtlemisega rahule.• Oluline on analüüsida ja kontrollida hoolikalt keskkonna- ja tööohutuse ohtusid. Vältida tuleb reostusi ja kahjustusi, kasutada ressursse säästlikult ning inimestele vigastamise tekitamist objektil.• Ettevõttel on kohustus pidevalt parendada keskkonna-, tööohutuse- ja kvaliteedisüsteemi.

Traditsioonilise ehitamise kõrval tuleb olla kursis ka uute suundade ja materjalidega

Jaak Lõhmuse sõnul on paindlikkuse ja professionaalsuse tagamiseks oluline omada oma töötajaid, et tööd teeksid kogemustega ja väljaõppinud mehed, mitte viimasel minutil ja taustakontrollita leitud ehitajad. Ettevõtte töötajad läbivad igal aastal erialapõhiseid koolitusi, et olla kursis nii viimaste trendidega ehitusmaterjaliturul kui ka harida end erinevate töövõtete puhul.Olles spetsialiseerunud kogulahenduse pakkumistele, leiab tellija Montrecost spetsialistid alates projekteerimisest kuni võtmed-kätte-lahenduseni. Ettevõte pakub ka projekteerimis-ehitustöövõttu ehk projekteerimisse kaasatakse koostööpartnerid ja lahendatakse Tellija soovid terviklikult. Lisaks on ehitusfirma muinsuskaitse objektide tegemise kogemus ning ta teeb meelsasti eriprojekte. Montrecol on järgmised litsentsid: ehitamine, ehitusjuhtimine, projekteerimine, arhitektuurimälestiste konserveerimine, restaureerimine, omaniku järelevalve ja elektritööd.„Oleme noor ja hakkaja ettevõte, kellel on rohkelt pealehakkamist, tahet tutvuda uute materjalidega ning julgust neid kasutada. Meie põhiline leib on äripinnad: nii nende remont ja renoveerimine kui ka hoonete võtmed-kätte-lahendused. Oleme suunitletud nii tootmis-, tööstus- kui ka kontoripindadele üle Eesti,” tutvustab Lõhmus, kellel endal on ehitusalast kogemust ligi 20 aastat.Kvaliteedi tagamiseks ja riigihangetel osalemiseks on Montrecol kolm ISO kvaliteedisertifikaati: rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemi standard ISO 9001, keskkonnajuhtimise standard 14001 ning töötervishoiu ja -ohutuse juhtimise süsteemi standard OHSAS 18001. Kvaliteedisertifikaadid annavad nii ettevõttele endale kui ka klientidele ja partneritele kindluse, et kõik Montrecos tehtavad töösammud on läbi mõeldud.www.montreco.ee

Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt