Artikkel
 • Vajate abi suhtlemisel Soome maksuameti või klientidega? Maksu- või õigusabi Eestis? Leinonen aitab!

  Petteri LeinonenFoto: Rob Orthen

  Raamatupidamis- ja konsultatsiooniettevõte Leinonen alustas Eestis tegevust 1993. aastal, olles üks esimesi välisosalusega raamatupidamisettevõtteid Balti riikides. Täna töötab Tallinna büroos üle 40 töötaja, kes teenindavad enam kui 350 Eestis ja Soomes tegutsevat ettevõtet alates üksikettevõtjatest kuni suurte rahvusvaheliste korporatsioonideni.

  „Meie tegutsemise aluspõhimõtteks on pakkuda kvaliteetset teenust ning usaldusväärset kompetentsi õiglase hinnaga, andes oma klienditele võimaluse keskenduda nende põhitegevusele,” räägib Leinoneni Tallinna kontori juht Kaire Rebane. „Oleme Tallinna kontorist pakkunud lisaks Eesti teenustele ka Soome raamatupidamis-, palga ja aruandlusteenuseid juba üle kümne aasta. Meie raamatupidajad suhtlevad soome keeles ja saavad suhelda klientide eest maksuametiga või klientide Soomes asuvate töötajatega.”
  „Meile meeldib aidata kliente alates algusest, mõelda läbi koos, mis on nende eesmärgid ja plaanid Soome äritegevuses, mida tuleb silmas pidada vastaval tegevusalal töötades, kas töötada Soomes Eesti ettevõttena või asutada juba kohe Soome äriühing. Oluline on lähtuda Soome palgaarvestus- ja maksuarvestuslikest eripäradest ja aruandluse nõuetest, ligipääsudest aruandlussüsteemidele, suhtlemisest maksuametiga,” loetleb Rebane.
  Soome Maksuametiga suhtlemine on pisut teistmoodi kui eestlane omal maal harjunud on. Üldjuhul saadab Soome Maksuamet info lihtkirjaga ja määrab tähtajad vastamiseks. Ent kui tegutseval Eesti ettevõttel on Soomes postiaadress näiteks sellises kohas, mida ta ise väga tihti ei külasta, võib kirjale reageerimisaeg jääda liiga lühikeseks. Leinoneni Soome kontori kaudu on võimalik saada aadressiteenust, mis hõlmab kirjade saabumisel nende skaneerimist ja saatmist kokkulepitud e-posti aadressile, et info saaks kiiresti edastatud ja reageerimiseks jääks piisavalt aega.
  Samuti pakub Leinonen abi, kui on soov asutada Soome äriühing või registreerida vajalikesse maksuregistritesse. „Aitame koostada töölepinguid, teeme raamatupidamist, palgaarvestust ja koostame ning esitame kuu- ja aastaaruandeid Soome. Teemad, millega meie kliendid tihti seoses Soome raamatupidamisega meie poole pöörduvad, on enamasti küsimused palgaarvestuse, eriti kollektiivlepingute tõlgendamise kohta. Sageli on ettevõtetel tekkinud kohalikust seadusest tulenevalt Soome püsivad tegevuskohad, millest klient ise enne maksuametilt kirja saamist teadlik polegi. Aga siis kaasuvad sellega seoses on juba tihtipeale rahalised nõuded. On palju nüansse, millega saame ettevõtjaid kurssi viia ning aidata,” selgitab Rebane.

  Eriolukord lähendas klientidega ja tõi kaasa uusi abivajajaid

  Alates selle aasta märtsi keskpaiga eriolukorrast alates on kõigi meie elu muutunud ning nii ka Leinonenis, kus on korraldatud töö kodukontoritesse ja osaliselt saab soovi korral hajutatud korras töötada ka kontoris. Rebane nendib, et oluline on seejuures paindlikkus, töötajate soovide arvestamine ning töö kõrge kvaliteedi püsiv garanteerimine. „Tänu meie operatiivsele ja sujuvale kolimisele kodukontoritesse, suutsime jätkata tõrgeteta klientide igapäevast teenindamist. Hea mõju oli ka sellel isolatsiooniperioodil nii mõnelegi meie kliendile, kelle saime lõpuks nõusse meile elektrooniliselt oma dokumente edastada. Üldjuhul väldimegi paberkandjaid ja prindime dokumente ise samuti ainult äärmisel vajadusel.”
  Ta lisab, et ka kaugtöö puhul järgitakse ettevõtte väärtuseid, klientide antud lubaduste täitmist, töötajate rahulolu ning keskkonnasõbralikkust. „Eriolukord lähendas meid veelgi enam meie klientidega. Kliendid vajasid rohkem juriidilist abi nii tööõiguslikes kui ka restruktureerimiste – ettevõtete ühinemiste, jagunemiste ja ümberkujundamiste – ja tegevuse lõpetamise osas.”
  Eriolukorra tõttu on pöördunud Leinoneni poole mitmed uued kliendid, kes on majasiseselt kaotanud ära raamatupidaja ametikoha. „Tänases majanduslikult keerukas olukorras on muutnud trendiks osta raamatupidamisteenus sisse seda osutavalt ettevõttelt,” ütleb Tallinna kontori juht. „See säästab oluliselt kulusid, sest ettevõtja ei pea tagama raamatupidajale reaalset töökohta, maksma püsivalt palka ning tasuma pädevuskoolituste eest. Teenuse eest makstakse hoopis mahu põhjal ning lisaks raamatupidamisele saab meie käest kompleksteenusena ka juriidilist ja maksutuge keerulisemate olukordade lahendamiseks.”

  Raamatupidamine on kaugelt enam kui üksnes kannete tegemine

  Raamatupidamine ei ole üksnes nii-öelda deebet-kreedit, mis tähendab, et raamatupidaja teeb üksnes kandeid. Raamatupidamiskannete ja maksudeklaratsioone korrektselt tegemiseks peab raamatupidaja oskama lugeda juriidilisi dokumente, olema kursis erinevate seadustuste ning nende muudatustega. „Et meie raamatupidamise kvaliteet oleks kõrge, on meil majas lisaks raamatupidajatele äriõiguse- kui ka maksuõiguse eriala inimesed. Nõustamismeeskond toetab raamatupidajaid nende igapäevatöös ning nõustab ka otse kliente. Tihtipeale eeldavad kliendid, et raamatupidaja on Hunt Kriimsilm, kes peaks teadma kõike näiteks äriühingu restruktureerimise võimalustest, maksuõiguslikest tagajärgedest ning selle korrektsest kajastamisest. Ühelt raamatupidajalt on seda liiga palju oodata, kuid meie hea meeskond tagab kliendile kogu teenuse spektri,” räägib Rebane.
  Tema sõnul ootavad tihti kliendid, et raamatupidaja vormistaks töötajale töölepingu, koondamise jne. „Aga ka sellised tööõiguslikud teemad on tegelikult ülimalt tundlikud ning vajavad vastava eriala inimese sekkumist. Siin saavad meie õigusnõustajad abiks olla. Lisaks töölepingute ja lisade seaduspärasele vormistamisele koostame töösisekorrareegleid ning koolitame tööõigusalaselt klientide töötajaid ettevõtetes kohapeal, samuti peame kliendi eest läbirääkimisi töötajatega töölepingute muudatuste läbiviimiseks.”
  Täna on väga aktuaalsed teemad rahapesu ja terrorismi tõkestamine ning isikuandmete kaitse seadused ning ka nendes nõustab Leinoneni töötajad oma kliente, töötab neile välja vastavad ettevõtte sisekorrareeglid ja kontrollib protsesside vastavust.

  Levinud vead, mille vältimiseks või parandamiseks tasub pöörduda Leinoneni poole:

  * Piiriülesed kaubaliikumised võivad tingida maksukohustuse tekkimise teises riigis.

  * Puudulik dokumentatsioon (nt puudulikud alusdokumendid, lähetuste mittevormistamine), mis võib kaasa tuua maksukohustusi.

  * Kohaliku seaduse ja praktika mittetundmine, mis reeglina lõppeb maksukohustuse tekkimisega.

  * Töölepingute sõlmimiste, muutmiste ja lõpetamiste ebakorrektne vormistamine.

  * Klientide tehingute eelnev puudulik planeerimine ja dokumentide ebakorrektne vormistamine.

  Millist kasu annab maksu- ja õigusnõustaja raamatupidamise klientidele?

  Kuigi raamatupidaja ei suuda üksinda kõiki küsimusi katta, tasub kindlasti Rebase sõnul kliendil pöörduda Leinoneni poole julgelt igasuguse murega. „Kui meie teeme kliendile raamatupidamist ning tal peaks tekkima maksu- või muu õiguslik küsimus, saab nõustaja väga palju taustainformatsiooni juba majasiseselt raamatupidajalt. Ehk enne kliendi kaasamist toimub majasiseselt juba kiire infovahetust, mis tagab kliendile sujuvama nõustamisteenuse. Näiteks muudatus kliendi ärimudelis ei pruugi tähendada muudatusi üksnes raamatupidamises, vaid muudatused võivad avaldada mõju ka maksuarvestusele.”
  Leinoneni raamatupidajad on küll seadusemuudatustega alati õigeaegselt ja põhjalikult kursis, kuid kui neile saadetakse keerukaid juriidilisi dokumente, konsulteerib raamatupidaja hea tava kohaselt majasisiseselt õigusnõustajaga. „Tänu sellele arvestame ja rakendame alati kõiki kliendi ärimudeli eripärast tulenevaid seadusenõudeid. Nõustaja kaasamine aitab ka rahvusvahelise tausta ja haardega äriühinguid teadlikumalt teenindada, sest praktikas tekibki enim küsimusi piiriüleste tehingute korral, näiteks käibemaksuga maksustamisega seotud küsimused ning piirüleste töötajate maksustamisega seotud teemad,” selgitab Rebane. „Ka klientide juhendamine, nende riskide määratlemine ning vajaliku informatsiooni leidmine seoses tema Soomes või mõnes teises Euroopa Liidu riigis toimuva tegevusega on tänu meie nõustamismeeskonnale põhjalikum ja kliendile lisandväärtusega.”

  Leinonen Grupp pakub raamatupidamis- ja nõustamisteenust 12 riigis

  Leinonen Grupp on Soomes 1989. aastal Petteri Leinoneni poolt asutatud raamatupidamis- ja konsultatsiooniettevõte. Ettevõte on kasvanud ja arenenud sammhaaval koostöös oma väga erinevate ning nõudlike klientidega juba üle 30 aasta. Praeguseks pakub Leinonen Grupp oma teenuseid 12 riigis asuva 14 kontori kaudu, olles esindatud lisaks Balti riikidele ja Soomele ka Rootsis, Norras, Poolas, Ungaris, Bulgaarias, Ukrainas, Valgevenes ning Venemaal.

  Kõiki Leinonen Grupi kontoreid ühendav ja koostööd koordineeriv peakontor asub Tallinnas. Klientide parimaks teenindamiseks on loodud Leinoneni teenindusstandardid. Igapäevaseks töövahendiks on kasutusel erinevad majandustarkvarad ning Eesti kontoris on töökeelteks eesti, inglise, soome ja vene keel. Leinoneni Eesti kontori teenuse kvaliteeti kinnitab Bureau Veritas poolt omistatud ISO 9001:20015 kvaliteedisertifikaat.

 • Hetkel kuum
Kristina Judina: mida teha, kui tubli inimese karjäär „jääb kinni“?
Karjääris n-ö kinni jäämine ei ole vähegi edukate inimeste seas haruldane nähtus, see mõjutab ühtemoodi nii andekaid spetsialiste kui juhte. See on keeruline probleem, mille lahendamise juures mängivad võtmerolli toetav juht ja juhtkond, kirjutab 150-liikmelist meeskonda juhtiv Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina.
Karjääris n-ö kinni jäämine ei ole vähegi edukate inimeste seas haruldane nähtus, see mõjutab ühtemoodi nii andekaid spetsialiste kui juhte. See on keeruline probleem, mille lahendamise juures mängivad võtmerolli toetav juht ja juhtkond, kirjutab 150-liikmelist meeskonda juhtiv Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina.
Luksusvilla Hispaanias, kahtlane Excel ja kadunud arved: need on idufirmade punased lipud
Investorina idufirmasse raha paigutades on ülioluline teha selgeks, kuidas ettevõttes finantsjuhtimist korraldatakse ja raamatupidamist korras hoitakse. Spetsialistide sõnul esineb siin sageli ohtralt punaseid lippe, mis hilisema läbikukkumise eest hoiatavad.
Investorina idufirmasse raha paigutades on ülioluline teha selgeks, kuidas ettevõttes finantsjuhtimist korraldatakse ja raamatupidamist korras hoitakse. Spetsialistide sõnul esineb siin sageli ohtralt punaseid lippe, mis hilisema läbikukkumise eest hoiatavad.
Articles republished from the Financial Times
Reaalajas börsiinfo
Väikeettevõtjate esindaja loodab kliimaministeeriumile
“Vaadates kliimaseaduse eelnõu olen väga murelik, kuna see suurendab halduskoormust,” rääkis väikeettevõtteid koondava EVEA president Ille Nakurt-Murumaa hommikuprogrammi intervjuus.
“Vaadates kliimaseaduse eelnõu olen väga murelik, kuna see suurendab halduskoormust,” rääkis väikeettevõtteid koondava EVEA president Ille Nakurt-Murumaa hommikuprogrammi intervjuus.
Gasellid
Kiiresti kasvavate firmade liikumist toetavad:
Gaselli KongressAJ TootedFinora BankGBC Team | Salesforce
Pannkoogimeistrid uuendavad kasvuretsepti: tuleb Eestist väljas ise äri püsti panna
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kookeri minipannkookidega tuntust kogunud Mesti omanikud tunnistasid Äripäeva raadios, et olid frantsiisi avamisele väljaspool Eestit juba päris lähedal, kuid aeg polnud küps. Enne tuleb ka ise üks koht välismaal avada.
Kristina Judina: mida teha, kui tubli inimese karjäär „jääb kinni“?
Karjääris n-ö kinni jäämine ei ole vähegi edukate inimeste seas haruldane nähtus, see mõjutab ühtemoodi nii andekaid spetsialiste kui juhte. See on keeruline probleem, mille lahendamise juures mängivad võtmerolli toetav juht ja juhtkond, kirjutab 150-liikmelist meeskonda juhtiv Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina.
Karjääris n-ö kinni jäämine ei ole vähegi edukate inimeste seas haruldane nähtus, see mõjutab ühtemoodi nii andekaid spetsialiste kui juhte. See on keeruline probleem, mille lahendamise juures mängivad võtmerolli toetav juht ja juhtkond, kirjutab 150-liikmelist meeskonda juhtiv Elisa teeninduse valdkonna juht Kristina Judina.
Veskimägi: aastal 2030 võiks Eesti kaitsetööstuse käive olla miljard
2030. aastal võiks Eesti kaitsetööstuse käive olla 1 miljard, kuid juba sel aastal on sektori käive rekordiline, rääkis 2C Venturesi partneri Taavi Veskimägi, kes on ka kaitsetööstuse liidu nõukogu esimees.
2030. aastal võiks Eesti kaitsetööstuse käive olla 1 miljard, kuid juba sel aastal on sektori käive rekordiline, rääkis 2C Venturesi partneri Taavi Veskimägi, kes on ka kaitsetööstuse liidu nõukogu esimees.
FT: Euroopast ja USAst tõrjutud Hiina autotootjatel on uus eesmärk: kogu ülejäänud maailm
Sellal kui USA ja Euroopa soovivad kaitsetollidega Hiina autotootjad välja tõrjuda, on viimased võtnud sihikule hoopis suurema ala: kogu ülejäänud maailma.
Sellal kui USA ja Euroopa soovivad kaitsetollidega Hiina autotootjad välja tõrjuda, on viimased võtnud sihikule hoopis suurema ala: kogu ülejäänud maailma.
Tippjuht avameelselt: just see on töötajate puhul kindel punane lipp
Amazonile kuuluva Whole Foodsi juht Jason Buechel avaldas väljaandele CNBC, mis on tema jaoks töötajaid värvates kindel punane lipp.
Amazonile kuuluva Whole Foodsi juht Jason Buechel avaldas väljaandele CNBC, mis on tema jaoks töötajaid värvates kindel punane lipp.
Operaili ostjaks pakutakse Soome äri ostjat
Soome sotsiaalmeedias ja investeerimisfoorumites arutatakse, kas Eesti riigifirma Operaili võiks ära osta nende börsifirma Nurminen Logistics, kes juba tükikese ettevõttest endale sai.
Soome sotsiaalmeedias ja investeerimisfoorumites arutatakse, kas Eesti riigifirma Operaili võiks ära osta nende börsifirma Nurminen Logistics, kes juba tükikese ettevõttest endale sai.