12. november 1995 kell 22:00

Valitsus plaanib hakata kiirendama maareformi

Varul rääkis valitsusliikmete arutelu kohta maareformiküsimustes, et enim vaidlusi tekitas maa erastamisega seotud kulude jagamine. «Praegu kehtib põhimõte, et kulud on riigi kanda, probleem on aga selles, et riigil ei jätku niipalju raha,» ütles Varul. Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu kavatsetakse esitada riigikogule selle kuu lõpul.

Neljapäeval toimunud kabinetiistungil toetas valitsus erastamisagentuuri ettepanekut, et seni erastatud ja tulevikus erastatavate ettevõtete juurde kuuluva maa müüki hakkab korraldama erastamisagentuur. Valitsus toetas ka ettepanekut, mis näeb ette suvila- ja majaomanikele krundi ostmisel eelistuste andmist. See tähendab, et teatud ulatuses korrutatakse maa maksustamishind koefitsendiga 0,5.

Eelmise seadusega võrreldes on uues eelnõus suurim muudatus uus maa kompenseerimise kord.

Paul Varul rääkis, et eelnõu järgi saab maa õigusjärgne omanik selle eest kompensatsiooni ainult juhul, kui maad pole võimalik mingil põhjusel tagastada. Varem said omanikud valida kompenseerimise ja maa tagasisaamise vahel.

Viimast muudatust põhjendas justiitsminister asjaoluga, et riik ei saa endale võtta üleliia suurt kompenseerimiskohustust. Varuli hinnangul põhjustab erastamisväärtpaberite hulga pidev suurenemine ka nende väärtuse langust. «See muudatus võib tekitada rohkeid vaidlusi riigikogus,» prognoosis Varul.

Uue punktina on kavas seadusesse sisse tuua nõudeõiguse müügi lubamine. See tähendab, et omanik ei pea maad enne müümist tagasi saama, vaid võib müüa juba nõudeõiguse.

Maareformiga seonduvate õigusaktide muutmise seaduse eelnõu kohta on ministritel võimalik oma ettepanekuid esitada kuni homseni. Valitsuses peaks eelnõu uuesti arutusele tulema 21. novembril.

Hetkel kuum