26. november 1995 kell 22:00

Tööta 1,1 miljonit inimest

Soome neljaparteiline valitsus on seadnud oma eesmärgiks luua nelja aastaga 200 000 uut töökohta, mis vähendaks töötute arvu poole võrra. Asja iva on, et see ei tohi põhjustada riigile mingeid lisakulutusi, kuna vastasel korral ei suudaks Soome täita konvergentsinõudeid, mis on vajalik Euroopa valuutaliitu pääsemiseks.

Töötuse vähendamiseks on valitsus välja töötanud 52punktilise programmi. See näeb ette tuleval aastal vähendada tööandja makse ja palgatöötajate töötuabiraha kokku 8,5 miljardit Eesti krooni.

Valitsus loodab väikese inflatsiooni, madalate intresside ja minimaalse palgatõstmise abil juurde luua 45 000--50 000 töökohta. Uue ameti õpetamisega loodetakse majanduse vajadusteks ette valmistada kuni 35 000 inimest.

Peale selle tahab valitsus tunduvalt lihtsustada tööturureegleid, mis võimaldaks inimesi kergemini vallandada ja tööle võtta ning hoida kauplusi lahti kuitahes kaua.

Viimase aasta jooksul on Taanis tööd leidnud 53 000 inimest ja töötute arv on kahanenud 274 000ni. 18--65aastaseid on sellest arvust 9,8 protsenti. Ühtlasi langes Taani töötuse protsent septembris esimest korda viimase viie aasta jooksul alla kümne protsendi.

Arv 274 000 näitab siiski ainult avalikku tööpuudust. Sellele tuleks lisada 50 100 inimest, kellele tagati töö tööturupoliitiliste abinõudega; 43 300, kes arvati töötute statistikast välja ja kes on seotud lapsehoidmise või õppimisega. Kokku hõlmab varjatud tööpuudus 122 400 inimest, mis teeb töötute koguarvuks 396 000 ehk 14% tööealisest rahvastikust.

Tööpuudus jaguneb riigis ebaühtlaselt. Madalaim on see Jyllandi poolsaare keskel, kus on suured tootmisettevõtted, ja suurim Põhja-Jyllandil ja Kopenhaageni piirkonnas.

Norras on pidevalt töökohti juurde loodud. Tänavu on kokku tööd saanud 40 000 inimest, samal ajal kui valitsuse prognoos oli 25 000.

Ehkki Norras on Põhjamaade väikseim tööpuudus, ei ole poliitikud rahul, et seda pole suudetud alandada soovitud 2--3 protsendini. Kõige rohkem lisandub kohti ehitustööstuses, hariduses, tervishoius ja kommunikatsiooniturul.

Statistika kohaselt on mehed paremini tööd saanud kui naised. Kuid samal ajal tuleb naisi tööturule järjest rohkem juurde. Sellest tingituna ei saa tööd mitte töötud, vaid hästi koolitatud ja tööturul aktiivsed uued tööotsijad. DI

Hetkel kuum