4. jaanuar 1996 kell 22:00

Vikero pääses pankrotist

Tallinna ringkonnakohtu määruse kohaselt ei vastanud Pärnu linnakohtu otsus kuulutada välja Vikero pankrot seadusele, kuna linnakohus kuulutas pankroti välja vaatamata sellele, et Vikero oli 8731 krooni suuruse võla Tõhelale tasunud juba 26. septembril.

ETK Vikerot esindava vandeadvokaadi Andres Hallmägi sõnul lõi Vikero väljakuulutatud pankrotiotsuse ebaseaduslikuks lugemise ja tühistamisega pretsedendi.

Vikero pankrotihaldur Margo Norman möönis teatud protsessinormide rikkumisi, kuna esitatud avaldused ei vastanud seadusele. Ta väitis aga, et asjade objektiivset seisu see ei muuda, kuna 19. detsembriks oli laekunud võlanõudeid 12,8 miljoni krooni ulatuses, Vikero varade väärtuseks on hinnatud ainult 8,3 miljonit krooni.

Pärast Vikero pankroti väljakuulutamist esitas 5,7 miljoni krooni suuruse võlanõude ettevõtte vastu Rootsi firma AB Bitz, kes nõuab Vikerolt leppetrahvi lepingukohustuste täitmata jätmise eest. ETK Vikero likvideerimiskomisjoni esimehe Peeter Puskai sõnul on Rootsi firma nõue põhjendamatu ja likvideerimiskomisjon seda ei tunnista.

Margo Normani ütluse kohaselt oli leping olemas, ettevõte oma kohuseid ei täitnud ning leppetrahv kuulub teatud perioodi eest tasumisele.

Peeter Puskai sõnul jätkab uuesti tööd kolm kuud tagasi tegevuse katkestanud Vikero likvideerimiskomisjon, kes tunnistab neid võlanõudeid, mis koondati neli kuud tagasi summas 5,3 miljonit krooni ning püüab rahuldada võlanõudeid. «Arvan, et olukord laheneb kunagi ikkagi pankrotiga, sest praegu ei ole vaatamata müügi väljakuulutamisele laekunud Vikero varade ostmiseks ühtegi sooviavaldust,» lausus samas Margo Norman.

Hetkel kuum