11. jaanuar 1996 kell 22:00

Saksa majanduskasv jääb tänavu nigelaks

Osaliselt on need ennustused tingitud dollarikursi langusest 1995, 1990. aastate alguse madalkonjunktuuri järelmõjudest ning 1995. a liiga kõrgetest palkadest.

Kantsler Helmut Kohl näitab oma aktiivsust ja on lubanud kevadel esitada majanduskasvu ja hõive tagamise programmi. Selle lubaduse andmisel pidas ta ilmselt silmas kaht kevadel toimuvat liidumaavalimist.

Sotsiaaldemokraadid nõudsid juba varem majanduse riiklikku stimuleerimist, isegi eelarvepuudujäägi suurenemise hinnaga.

Järelikult käib Saksamaal valitsuse ja opositsiooni vaidlus põhiliselt selle üle, missuguseid riiklikke abinõusid peaks rakendama, et majandust jälle hoogustada, ning mitte eelarvepuudujäägi vähendamise üle, mis on vajalik valuutaliidu nõuete täitmiseks.

Hiljutine avaliku arvamuse küsitlus näitab, et kui parlamendivalimised toimuksid praegu, saaksid üle poole häältest sotsiaaldemokraadid ja rohelised.

Majanduses halvab konjunktuuri kaks suurt struktuurimuudatust. Tööstus suunab aga palju uusinvesteeringuid välismaale, vältimaks tugevat Saksa marka.

Teeninduse karmi ratsionaliseerimise tulemusel kaotab töö kümneid tuhandeid inimesi. Saksa pangad on investeerinud pangaautomaatidesse, mis tähendab omakorda pangaametnike arvu kahanemist.

Ainsaks lohutuseks sellise sünge prognoosi puhul on, et Saksa konjunktuuriuurijad on viimasel kahel aastal ennustamisega kõvasti eksinud. 1994. a ei osanud nad ette näha suurt RKT kasvu ning 1995. a ei prognoosinud nad dollari langust, mis konjunktuuri kõvasti halvendas. DI

Hetkel kuum