16. jaanuar 1996 kell 22:00

Parkimist kontrolligu linn?

Kõik, mis on seotud liik-luspoliitikaga, peaks kuuluma linnale. Mis puu-dutab parkimismaju või investeerimist uutesse parklatesse, siis see ei pruugi küll 100% linnale kuuluda.

Parkimise eest peab linn käesoleval aastal saama 10 miljonit krooni. See summa on kirjutatud sisse eelarvesse.

Möödunud aastal pidi linn parkimisest saama 7,5 miljonit. Puudus parkimisseadus ehk mehhanism, mille kaudu selle raha kätte saaks. Seetõttu saime me linna eelarvesse kanda ainult 2,8 miljonit krooni.

Kümnest miljonist ei lähe parkimise paremaks korraldamiseks tagasi midagi.

Linna eelarvesse pole parkimisest siiamaani sentigi tulnud. Valika emiteeris parkimispileteid, kasseeris raha ja lõppkokkuvõttes ametlikult tulu ei tulnud. On olnud tähelepanekuid, et Valika on müünud korduvkasutusega pileteid. Nüüd on Tallinnas piletikeskus ja edaspidi saab Tallinnas müüa ainult piletikeskuse poolt emiteeritud pileteid. Paistab, et praegu on parkimisettevõtlus lihtsalt raha kanaliseerimise koht. Mingi teine ettevõte Valika asemel luua või vahetada välja Valika praegused juhid -- plaanist ei tule midagi välja. Linnas on küllalt asjast huvitatud inimesi, kes ei taha, et see muudatus toimuks.

Kui parkimise eest maksta, siis peavad parklad olema ka korrastatud. Tasuline parkimine kehtib terves Tallinna vanalinnas, kus peaksid tänavad olema koristatud, lumi roogitud jne. Valika kasum peab kuskile minema, ta saab parkimise eest suuri summasid. Süsteem ei ole siiani toiminud.Usun, et parkimistasu kogumine tuleks munitsipaalomandusest ära võtta ning anda puhtalt riigi- või eraomanduse kätte. Samas võib selle riigi kätte andmisel tekkida analoogne surnud ring, nagu praegu. Ent eraettevõtte käest laekuvad riigile maksud ja samuti suudab eraettevõte paremini tagada parkimise korda.

Loomulikult peab sellist tüüpi ettevõte kuuluma linnale. Minu arvamus tugineb paljuski maailmapraktikast tulenevatele kogemustele. Näiteks nii Soomes, Rootsis kui Saksamaal on parkimine antud munitsipaali kätesse.

Erafirma või eraisik võib tegelda parkimise korraldamisega sellel territooriumil, mis talle kuulub. Palun väga. Samas aga peavad linna tänavad ja väljakud kuuluma munitsipaalile ning nendes parkimise korraldamisega peab loomulikult tegelema linn.

Parkimisest saadav tulu läheb linna eelarvesse. Kuhu ta sealt edasi jõuab, ma ei tea, ma ei jaga linna eelarvet.

Hetkel kuum