7. veebruar 1996 kell 22:00

President Lennart Meri avab gigantse koolide arvutiprojekti

Presidendi kantselei juurde moodustatud Eesti koolide komputeriseerimisprojekti välja töötava komisjoni esimehe, haridusminister Jaak Aaviksoo hinnangul võiks projekti ligikaudseks maksumuseks kujuneda 10--20 miljonit USA dollarit (170--235 mln krooni).

Aaviksoo rääkis, et projekti võimaliku finantseerimise üle on peetud eelläbirääkimisi maailmapanga ning Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangaga ning Sorosi fondiga. «Selleks, et mingit raha saada, peame välja töötama täpse kava,» märkis Aaviksoo.

Ilvesehüppeks ristitud koolide arvutiseerimisprojekti üks võtmefiguur on Eesti suursaadik USAs Toomas Hendrik Ilves, kes on teinud Ameerikas aktiivset lobby-tööd projektile toetajate leidmiseks. Eile õhtupoolikul kohtus Ilves Tallinnas Lennart Meri ja Jaak Aaviksooga.

Arvutifirma Baltic Computer Systems direktor Ants Sild ütles, et ka Ameerika arvutigigant Microsoft Corp on näidanud huvi Eesti koolide komputeriseerimise vastu ja on palunud eestlastel välja töötada täpne plaan projekti teostamiseks. Lisaks on Silla sõnul projektist huvitatud ka USA asepresident Al Gore, kes kuulis nimetatud ideest oma Eesti visiidi ajal.

Sild rääkis, et Gore sooviks jäädvustada oma nime ajalukku infoühiskonna loomisega USAs, püüdes nii käia sammu oma isaga, kelle algatusel pandi alus tervet Ameerikat katva teedevõrgu rajamisele 1950. aastail. «Eesti sobiks hästi katsepolügooniks sellisele ideele,» märkis Sild.

Eesti koolide komputeriseerimisprojekti kohaselt varustataks kõik Eesti üldhariduskoolid heal tasemel arvutitega, mis oleksid võrgus ja võimaldaksid ühendust Internetiga.

Informaatikafondi asedirektori Tiit Tammiste hinnangul aitaks laiem arvutite kasutuselevõtt koolides kasvatada inimesi, kes on harjunud kasutama kõiki moodsaid tehnikasaavutusi. Ta lisas samas, et arvutid ise moodustavad taoliste projektide puhul ainult kolmandiku kogu projekti maksumusest.

Informaatikafondi direktori ja riiklikul tasemel infosüsteemide arendamist koordineeriva informaatikanõukogu liikme Ustus Aguri varasema hinnangu kohaselt ei pruugi koolide komputeriseerimine olla kõige hädavajalikum infotehnoloogilist eelisarendamist vajav valdkond. Koolide eelisarendamine võib Eesti ühiskonna infotehnoloogilise arengu viia tasakaalust välja, väitis ta. Koolide arvutiseerimist ettevalmistavasse komisjoni kuuluvad Jaak Aaviksoo, Toomas Hendrik Ilves, Ants Sild, Tallinna tehnikaülikooli professor Leo Võhandu, Rootsi Chalmersi ülikooli professor Tanel Tammet ja abiturient Sten Tammkivi.

Hetkel kuum