21. veebruar 1996 kell 22:00

Kohtuasja algus viibib üheksa kuud

Mais 1995 saatis ringkonnakohus linnakohtusse tagasi vaidluse Rataskaevu hotelli omandiküsimuses. Seni ei ole asja arutamiseni jõutud. Viimati lükkus see edasi sel nädalal, kuna kohale ei ilmunud linnavalitsuse esindaja. Järgmine katse tehakse 11. aprillil.

1995. a 21. veebruaril tegi valitsus korralduse mitte tagastada Rataskaevu hotelli hoonet õigusvastaselt võõrandatud varana kui riigile vajalikku riigipeade, valitsusjuhtide ja teiste kõrgete riiklike külaliste vastuvõtuks ja majutamiseks mõeldud külalismaja.

Kompensatsiooniks määrati õigusjärgsetele omanikele 810 000 EVP-krooni, mis teeb umbes 130 000 Eesti krooni. Maja on praegu antud rendile ASile Martensen. Küsimusele, kui tihti presidendi, riigikogu või peaministri külalised hotellis peatuvad, vastas hotelli administraator, et mõnel kuul tuleb paar kõrget külalist, mõnel kuul mitte ühtegi.

Hoone õigusjärgsed omanikud ei olnud sellise lahendusega rahul ning kaebasid asja Tallinna linnakohtusse.

1995. aasta 5. aprilli määruse kohaselt ei võtnud linnakohus hagi vastu, arvates, et see kuulub halduskohtu pädevusse. Omanike erikaebuse linnakohtu määruse peale vaatas ringkonnakohus läbi sama aasta mais ning otsustas asja linnakohtusse tagasi saata. Sel esmaspäeval, mil ringkonnakohtu otsusest on möödunud 9 kuud, pidi toimuma eelistung. Põhjusel, et linnavalitsuse esindaja kohale ei tulnud, lükkus hagi arutamine edasi 11. aprillile, mil ringkonnakohtu otsusest möödub juba üksteist kuud.

Hetkel kuum