11. märts 1996 kell 22:00

Forekspank sõlmis kindlustuslepingu

Luki sõnul pidas Forekspank läbirääkimisi ka Londoni kindlustuskontserni Lloyds sündikaadiga. «Põhiline erinevus oli hinnas ja AIG-l on madalam omavastutuse piir,» selgitas Lukk.

AIGga sõlmitava kindlustuslepingu puhul on panga omavastutus 20 000 dollarit, Lloydsi tingimuste kohaselt oleks omavastutus olnud 25 000 dollarit. Kindlustuspreemia suurus on AIG sõlmitava lepingu puhul alla 5 protsendi kindlustuskattest.

Luki sõnul on Forekspanga jaoks 1 miljoni dollari suurune kindlustuskate piisav, sest leping katab iga kindlustusjuhtumit eraldi.

«Võimalus, et keegi suudab meile ühe case'ga teha rohkem kahju kui 1 miljon dollarit, on kaduvväike,» lausus Lukk. «Sularaha sellistes hunnikutes kusagil ei ole, ülekandesüsteemidel on topeltkontroll peal ja nii edasi.»

AIGga sõlmitav kindlustusleping on kuriteo kindlustus. Poliis katab nii kolmanda osapoole tekitatud kuritegeliku kahju kui ka oma töötajate tekitatud kuritegeliku kahju. Leping ei kata oma töötajate vigadest tulenevaid kahjusid.

«Kui oma töötaja kannab 10 000 dollari asemel üle 100 000 dollarit ja seda enam tagasi ei saa, siis on see läinud,» rääkis Lukk. Sellisel juhtumil tuleb pangal kanda summa kahjumisse. «Me võtsime maksimumi sellest vähempakkumise mängust,» lisas Lukk.

Märtsis peaks Lloydsiga kindlustuslepingu sõlmima Hoiupank.

Panga kindlustamiseks teeb tööd ka Virumaa Kommertspank.

Varem on panga kindlustuslepingu sõlminud Hansapank ja Tallinna Pank, mõlemad Lloydsi sündikaadiga ja 1 miljoni dollari suuruse kindlustuskattega. Nii Hansapank kui Tallinna Pank kavatsevad kehtiva lepingu lõppemise korral sõlmida uue kindlustuslepingu 5 miljoni dollari suuruse kindlustuskattega.

Hetkel kuum