20. märts 1996 kell 22:00

Eestlased löödi Läti sideturult minema

Läti teede- ja sideministeeriumi pressiesindaja Daiga Mezapuke ütles, et ministri keeldumisel litsentsi väljastamisest oli mitmeid mõjuvaid põhjusi.

Tema sõnul olid LatGSMi poolt ministrile esitatud dokumendid vormistatud ebakorrektselt ja segased.

Algselt esines konsortsiumi peamise välisaktsionärina Millicom International S. A., mis oli registreeritud Luksemburgis. Hiljem, ministeeriumile esitatud dokumentides, aga hakkas figureerima hoopis Amsterdamis registreeritud Millicomi-nimeline firma, rääkis Läti teede- ja sideministeeriumi pressiesindaja.

Lisaks pidi Mezapuke sõnul konsortsiumisse kaasatama ka Läti ettevõte Alina, kuid seda ei tehtud.

Läti teede- ja sideministeeriumi esindaja Aivars Tchoukuasi sõnul soovitas mobiilsideoperaatori litsentside jaotamise üle otsustav komisjon ministrile, et Läti GSM-operaatori teine litsents antaks konsortsiumile Baltel.

Vilis Kri?topans peab nüüd otsustama, kas järgida komisjoni soovitusi või mitte. Balteli aktsionäridest kuulub 51 protsenti aktsiaid Läti firmale Alina ja 49 protsenti firmale Latcom, kes esindab USA firmasid Western Wireless International Corp ja Metro Media International Telecommunication Inc.

ASi Levicom Lätis registreeritud tütarfirma Balti Mobiiltelefon peadirektori Toomas Peegi sõnul võib Läti ministri eitava otsuse taga olla firma Alina kuluaaritöö. Ta viitas ka Alina võimalikule seotusele esimese Läti GSM-operaatoriga, firmaga Läti Mobiiltelefon.

Peegi hinnangul võidi litsentsi andmisest keeldumisega kindlustada viimasena nimetatud firma positsioone Läti turul.

Litsentsist ilmajäetud LatGSMi välisaktsionärid on 44 protsendiga Millicom International ja viie protsendiga Balti Mobiiltelefon. Toomas Peek on varem öelnud, et hiljem oleksid eestlased soovinud oma osalust konsortsiumis ilmselt suurendada.

Läti poolelt osalevad konsortsiumis Banku Komunikaciju Centrs ja AS SWH Informativas Sistemas. Kummalegi Läti firmale kuulub 25,5 protsenti LatGSMi aktsiatest.

Enne Läti teede- ja sideministri Vilis Kri?topansiga seotud Saksa-Läti panga lahkumist LatGSMist huvide konflikti kartuses jagunesid Läti osanike aktsiad Riia kommertspanga, Saksa-Läti panga ja SWH Informativa Sistema vahel.

Hetkel kuum