25. märts 1996 kell 22:00

Kindlustusturg veebruaris 15 miljoni võrra väiksem

See oli osalt ka ootuspärane, sest aasta alguses uuendasid mitmed kindlustusvõtjad seni kehtinud lepinguid.

Kogutud preemiate mahu poolest on suurim kindlustusselts endiselt Eesti Varakindlustuse AS, kellel on suur ülekaal kohustuslikust liikluskindlustusest kogutud preemiate osas.

Teistes kindlustusliikides on Eesti Varakindlustuse ülekaal silmapaistvalt suur kodanike vara kindlustusliigis, kus riiklik kindlustus kogus viis miljonit krooni preemiaid, mis moodustab 62,5 protsenti kogu turu mahust.

ASA Kindlustus on kindlustusandjana kindel teine, kusjuures ASA ja Eesti Varakindlustus on ainsad kindlustusseltsid, kelle turuosa ületab kümmet protsenti. ASA-le järgneva Eesti Aerometi tulemus on ASA omast peaaegu kaks korda väiksem.

Järgnevad vahed kindlustusseltside kogutud preemiates on väga väikesed ja positsioonid kuude lõikes kõiguvad.

Kõige kiiremini suurendab oma turuosa praegu Sampo Kindlustuse AS, kes kahe kuu jooksul on kogunud kolm miljonit krooni kindlustuspreemiaid.

Ühtlasi oli suuruselt kaheteistkümnendaks kindlustusseltsiks tõusnud Soome Sampo kontserni tütarfirma Eestis suhteliselt väikese kahjususega, olles aasta algusest hüvitisi maks-nud 118 000 krooni. Sampo tegeleb aga vastupidiselt teistele väikese kahjususega kindlustusseltsidele ka liikluskindlustusega.

Ettevõtete vara kindlustusliigis on kogutud preemiate mahult tõusnud kolmandaks Polaris-Vara, kes kogutud preemiate mahu 4,9 miljoni krooniga tõusis Hansa Kindlustuse ette. Hansa Kindlustus on kogunud 4,2 miljonit krooni.

Ettevõtete vara kindlustusliigi liider on Seesam 7,2 miljoni krooniga, teine on Balti Kindlustusselts (Bico) 5,4 miljoni krooniga.

Elukindlustusturu maht oli selle aasta esimese kahe kuuga 8,6 mln krooni, hüvitisi maksti 3,8 miljonit krooni. Esimese kahe kuu tulemuste põhjal ei olnud märgata turul mingit elavnemist.

Endiselt on kindlal liidrikohal Eesti Kindlustus, kes on elukindlustuspoliise müünud 5,5 miljoni krooni eest. Hüvitisi maksis Eesti Kindlustus 3,6 miljonit krooni.

Elukindlustuses on Eesti Kindlustuse järel teine ASA Kindlustuse omanikele kuuluv Blig 1,5 miljoni krooniga ja kolmas Polaris-Elu 1,4 miljoni krooni kogutud preemiatega. Aval kogus 127 000 krooni preemiaid ja Seesam-Elu 62 000 krooni.

Veebruarikuu elukindlustusstatistika on viimasel kohal, selles on esindatud ainult viis kindlustusseltsi, sest märtsis alustas poliiside müüki Hansapanga Kindlustuse AS ja peagi hakkab seda tegema ka Bico Elukindlustuse AS.

Uusi elukindlustusseltse tuleb turule lähiajal veelgi, esimesena tuleb nende sekka tõenäoliselt Hoiu Elukindlustuse AS.

Hetkel kuum