31. märts 1996 kell 22:00

Ringhäälingu saatekeskus ihaldab Tipp TV saatjat

Ringhäälingu saatekeskuse direktor Rein Ruudi ütles, et saatekeskus pakkus ASile MMM 1,3 miljoni krooni suuruse võla tasumiseks kolm moodust. Neist esimene nägi Ruudi sõnul ette võla tasumist sularahas. «See oleks kõige parem, aga tõenäoliselt üsna võimatu variant,» kommenteeris ta. Ülejäänud variandid nägid ette, et AS MMM kompenseeriks võla materiaalsete vahenditega või pandiks saatekeskusele Tipp TV saatetehnika. «Tehnika all peame silmas eelkõige telejaama antenni ja muud vara, mida võiks saatekeskusel oma töös vaja minna,» selgitas Ruudi.

Ruudi sõnutsi ei ole saatekeskus saanud ASilt MMM veel konkreetset vastust oma ettepanekule. Tema sõnutsi teeb saatekeskuse välja pakutud protsessi keeruliseks asjaolu, et ringhäälingu saatekeskus sõlmis lepingu Tipp TV antenni paigaldamise kohta teletorni tippu ASiga MMM. Möödunud aasta 1. septembrist kuulub aga kogu Tipp TV vara Makarovi Telekommunikatsioonide ASile, samal ajal kui saatekeskusega sõlmitud leping jäi endiselt ASi MMM nimele. ASile MMM kuulub ka Tipp TV-le väljastatud ringhäälinguluba.

«Juriidiliselt on tegemist kahe erineva firmaga ja vastaspool väidab, et me ei saa nõuda ühe firma võla katteks teise firma vara,» ütles Ruudi.

Ringhäälingu saatekeskuse poolt endale taotletav Tipp TV saatja on ASi MMM poolt panditud endisele Raepangale sealt telejaama käivitamiseks võetud kahe miljoni krooni suuruse laenu tagatisena. Ruudi ütles, et saatekeskuse ettepaneku kohaselt peaks AS MMM tasuma võla Forekspangale (kellega Raepank liitus), vabastama saatetehnika pandi alt ja andma selle võla katteks ringhäälingu saatekeskusele. «Kuigi pangal on õigus antenn maha müüa, võib saatekeskus takistada uuel omanikul antenni teletorni tipust kätte saamast, kuni võlg saatekeskusele on tasumata,» lisas Ruudi.

Ruudi ütles, et RE Eesti Telekom on kaalunud võimalust algatada ASi MMM vastu pankrotihagi. «See osutus mõttetuks, kuna ASi MMM arvelt on ära kanditud kogu vara, me saaksime võla katteks heal juhul paar tooli,» ütles direktor.

Forekspanga laenudirektor Urmas Pastarus sõnas, et tal puudub volitus avalikustada, kas ASi MMM laenu tasumise tähtaeg on möödas ja kas pank kavatseb talle panditud antenni laenu tagatisena maha müüa.

«Ringhäälingu saatekeskusel on õigus antenn maha võtta, kui AS MMM pole tasunud oma võlga saatekeskusele, kuid õigus saatetehnikaga tehinguid teha kuulub siiski pangale,» sõnas Urmas Pastarus.

Hetkel kuum