1. aprill 1996 kell 22:00

Ülikool taotleb kinnistuid

Valitsuses arutusele tulevad hooned on Tartu ülikooli peahoone, keeltemaja, keemiahoone, nn Marxi-maja, botaanikaaed, Vanemuise tänava õppehoone, sotsiaalteaduskonna hoone Tiigi tänaval, Peterburi mnt 27 asuv ühiselamu ja Viljandi mnt laohoone.

«Kui valitsus otsustab need hooned tagastada või ülikooli omandusse anda, saab hakata taotlema ka hoonete juurde kuuluva maa tagastamist või omandusse andmist,» rääkis Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna juhataja Erki Tamm. «Seejärel tuleb maa ja hoone vormistada kinnistuna, kanda kinnistusraamatusse ning kinnistu ongi ülikooli omanduses.»

Tamm ei osanud öelda, kui palju ülikooli hoonete all olev maa võiks maksta. «Selge on aga see, et enamik ülikooli hoonetest asub väga magusatel kruntidel,» lisas ta.

Haridusministeeriumi üldosakonna peaspetsialist Aho Link tunnistas, et valitsuse positiivne otsus võib luua pretsedendi. «Varem pole ülikoolidele vara tagasi antud,» rääkis Link. «Tartu ülikool on meile saatnud ka dokumendipaketi järgmiste hoonete tagastamiseks. Minu ülesanne on asja kiirendada, et ülikool oma vara tagasi saaks.»

«Esialgu on tagastamise õiguslik alus määratletud vaid Tartu ülikoolil, teistel kõrgkoolidel oma seadust pole,» rääkis Jaak Aaviksoo. «Kui hooned antakse ülikoolile Tartu ülikooli seaduse järgi, on tagasiandmise otsus delegeeritud valitsusele. Kui tagastamist oleks taotletud maareformiseaduse alusel, oleks protseduur teistsugune.»

Tartu ülikooli seaduse järgi taotleb ülikool valitsuselt oma omandusse tagasi enne 16. juunit 1940 ülikooli omanduses olnud vara ja maad ning seda vara ja maad, mida ülikool praegu kasutab.

1940. aastal kuulus ülikoolile 26 kinnistut Tartus ja selle lähiümbruses. Praegu on ülikooli otseses või kaudses valduses umbes 130 hoonet. Tartu ülikooli kinnisvaraosakonna andmetel on ülikoolil praegu kasutada üle 170 000 ruutmeetri pinda.

Erki Tamme sõnul on mitmed ülikooli käsutuses olnud hooned juba tagastatud nende õigusjärgsetele omanikele, näiteks klubihoone Tähe tänaval Korp! Rotaliale ja Tõnissoni tänaval asuv hoone üliõpilasseltsile EÜS.

Väljaspool Eestit Tartu ülikoolil ühtegi kinnistut tagasi saada pole. Kanada väliseestlane Lembit Kõva kavatseb aga ülikoolile kinkida Ontario provintsis maad. «Ülikoolile oleks selle maalapi väljarentimine täiendav rahastamisallikas,» lausus haldusprorektor Riho Illak.

Hetkel kuum