7. mai 1996 kell 22:00

Kuidas lahendada konflikt?

Teiste piimatööstuste hu-vides ei ole selle konflikti õhutamine. Põlva Piim on ka Paide piimakombinaadi aktsionär ja ma osalesin üldkoosolekul. Kõik küsimused, mis päevakorras olid, hääletati 53protsendiliselt poolt. Vastu hääletas teatud grupp väikeaktsionäre. Fondid. Mis neid ei rahulda, jäigi lahtiseks. Paljud väikeaktsionärid, ma ei pea silmas siin fonde, ei saanud toimuvast, ma ütleksin poliitilisest mängust, aru.

Audiitor esitas oma aruande, milles kiitis aastaaruande heaks, küsimusi, märkusi ei olnud kellelgi. Majandusaasta aruande esitas tegevjuhtkond, küsimusi, märkusi ei olnud. Kui hääletamiseks läks, oli ainult 53% poolt. Fondid hääletasid vastu, et blokeerida firma edasist tegevust.

Milles võiks olla konflikti lahendus? Omad tingimused esitas Pindi Invest. Pretensioone praeguse tegevjuhtkonna vastu polnud kuulda ei üldkoosolekul ega kuluaarides. Tegime koos Mulgi Meieriga ettepaneku koosolek katkestada, kuigi tuli ka ettepanek see lõpetada. Viimane variant tähendanuks, et juhatus oleks volitused maha pannud ja praegu heas seisus ettevõte oleks jäänud tegevjuhtkonnata. Õnneks läks lihthäälteenamusega läbi meie ettepanek. Koosolek jätkub kuu aja pärast. Kasumi jaotamise punktini ei jõutudki. Kinnitamata aruande järgi oli kasum üle kahe miljoni, aga brutokasum oli tunduvalt suurem -- üle 6 miljoni --, kuid audiitori kontrolli all oldi sunnitud maha kandma lootusetud võlad.

Niisugune kokkumäng fondide poolt on pretsedenditu. Nad tegutsevad praegu avalikustamata eesmärkide nimel. See on taunimist väärt.

Küllap selle konflikti la-hendame läbirääkimiste teel. Veel eilegi kohtusime härra Kelusega Pindi Investist ja ma arvan, et me kohtume lähiajal veel. Tõtt-öelda ei ole meil midagi ka kohtuprotsessi vastu, sest ka kohtuotsus oleks meie jaoks lahendus. Keeruline on üheselt määratleda, mis selle konflikti taga on. See, mis praegu toimub, on teatud mõttes järg sügisesele erakorralisele koosolekule. Tundub, et siis jäi lahendus poolikuks. Ma ei arva, et teisi Eesti piimatööstusi, kes ka meie aktsionärid on, huvitab konflikti hoidmine. Vaevalt, et tootmine seisma jääb.

Selle küsimuse saavad la-hendada ainult aktsionärid omavahel. Paide piimakombinaat on tõesti selline piimatöötlemisettevõte, kus aktsiate kontrollpakk müüdi tuumikinvestorile, ülejäänu erastati väikeinvesteerijale. Samas suurem osa piimatööstusettevõtteid erastati tervikvarana. Viimatinimetatud ettevõtetes selliseid probleeme nagu praegu Paides ei ole. Samuti on Paide piimakombinaat ainulaadses olukorras, sest tema vähemusaktsionärideks on enamik Eesti piimatööstusi. Täpselt ei teagi, mis seal toimub, kuna ajakirjandusest jookseb läbi ainult Pindi ja Talinvesti info.

Hetkel kuum