19. mai 1996 kell 22:00

Teras võitleb rendivara pärast

Terase juhtkond ei ole nõus erastamisagentuuri nõukogu otsusega müüa katsemehaanikatehase Teras olmekompleks ettevõtte rendivarana ASile Valser. Halduskohus jättis 24. aprillil rahuldamata Terase kaebuse.

Terase direktori Alvar Hirtentreu sõnul müüs erastamisagentuur määratlemata vara, sest ettevõte on teinud investeeringuid vaidlusaluse hoone ümberehitusse. Ta väitis, et Terase olmekompleks on eraldi seisev objekt, mida ei saa käsitleda ettevõtte rendivarana.

Terase juhtkonna tellitud ekspertiisi hinnangul on poolelioleva hoone väärtus ligi 7,5 miljonit krooni. Ettevõtte vara rendile võtmisel oli hoonest valmis ainult vundament, on Hirtentreu öelnud.

Teras esitas kaebuse Tallinna halduskohtule eelmise aasta novembris. Halduskohus leidis, et tegemist on tsiviilvaidlusega, mis kuulub linnakohtu pädevusse. Tallinna ringkonnakohus tühistas jaanuaris halduskohtu määruse ja saatis kaebuse tagasi halduskohtusse. Hirtentreu ei välistanud tulevikus tsiviilhagi esitamist linnakohtule.

Erastamisagentuur müüs riigile kuulunud 49 protsenti Terase varast ASile Valser kuue miljoni krooni eest. Ostja kohustus kolme aasta jooksul investeerima 31 miljonit krooni ja säilitama 230 töökohta. ASi Teras rendileping tehase vara kasutamiseks kehtib selle aasta lõpuni.

Hetkel kuum