2. juuni 1996 kell 22:00

Dokumentide konfiskeerimine

Maksukorralduse seaduse §17 lg 3 an-nab maksuhaldurile õiguse maksumaksjalt ära võtta asjasse puutuvaid dokumente, kui ta avastab kontrollimisel kriminaalkuriteo või haldusõigusrikkumise tunnuseid. Kõigepealt peab maksuhaldur need «tunnused» algselt fikseerima haldusõigusrikkumise protokollis ja tegutsema vastavalt selle seadustiku sätetele (§ 228). Need ei anna aga maksuametnikele õigust haldusõigusrikkumise protokolli koostamiseks. Seda õigust ei saa anda maksuametile ka maksukorralduse seaduse § 17 lg 3 säte, kuna see muudaks haldusõigusrikkumise seadustikku, mis võetakse põhiseaduse järgi vastu riigikogu koosseisu häälteenamusega.

Hetkel kuum