4. juuni 1996 kell 22:00

Maksumaksjate liit pärib aru

Pöördumises Eesti Panga (EP) poole meenutab maksumaksjate liit, et tulumaksuseaduse kohaselt on EP kohustatud kehtestama maksuvaba reservfondi arvel kahjude hüvitamise korra.

«Reservfond küll moodustati, kuid Eesti Panga seaduse ja mitte tulumaksuseaduse järgi,» selgitas liidu juhatuse esimees Enn Roose. «Seega on reservfond maksustatav, aga võiks olla ka tulumaksuvaba.»

Rahandusministeeriumilt tahab maksumaksjate liit teada, millal rahandusminister on kehtestanud kohaliku tulumaksu ja kohaliku müügimaksu deklaratsiooni, majandusaasta muutmise korra ja kingituste vastuvõtmise korra.

Liidu andmetel on kehtestamata ettevõtluse kulude mahaarvamise kord ja ettevõtlusega otseselt mitteseotud kulude mahaarvamise kord.

Valitsuselt tahab maksumaksjate liit teada, kas on asutatud riiklik maksuregister maksusüsteemi informatsiooni säilitamiseks, nagu näeb ette maksukorralduse seadus. Veel huvitub liit sellest, kas maksuameti asutatud maksumaksjate ja maksu kinnipidajate register on asutatud riiklike registrite seaduse järgi ja millal on kinnitatud selle registri põhimäärus.

Maksumaksjate liit tahab teada, kas on kehtestatud maa erakorralise hindamise kord, kompenseerimisele kuuluva maa maksumuse määramise kord ning asendusmaal kasvava korraldatud metsa maksumuse määramise kord.

Veel küsib liit, kas valitsus on täitnud kohustuse hasartmängumaksu deklaratsiooni kehtestamise osas.

Maksumaksjate liit tahab Roose sõnul pöördumistele avalikku vastust.

Pöördumised lõpevad liidu tõdemusega, et juhul kui rahandusministeeriumi, valitsuse ja Eesti Panga palgatud ametnikud ei saa edaspidigi oma tööülesannetega hakkama, palub liit delegeerida analoogiliste tööülesannete täitmise nendele koos mittetöötavate riigiametnike vallandamise arvel kokkuhoitud rahaga.

Maksumaksjate liidu moodustasid möödunud aasta sügisel poolsada ettevõtet ja eraisikut.

Hetkel kuum