25. juuni 1996 kell 22:00

Tippkohtumise tulemused

* Euroopa Liidu tippkohtumisel kiideti heaks Euroopa komisjoni esitatud Briti loomaliha ekspordikeelu viies jaos kaotamise raamkava, mille ellurakendamise tähtajad jäeti esialgu lahtiseks.

Esiteks vabastatakse keelu alt tervete karjade loomad, kes on söönud nakkusvaba loomasööta, ja nende liha.

Teiseks embrüod ja kolmandaks konkreetse kuupäeva järel sündinud loomad ja nende liha.

Neljandaks kaob keeld alla 30 kuu vanuste loomade liha suhtes ja viiendaks üle 30 kuu vanuste loomade liha suhtes.

Britid kohustusid omalt poolt tapma 120 000 pärast 1989. a sündinud looma, kelle seas on veisehulluse esinemus võimalik. Enam kui 30 kuu vanuste loomade kered hävitatakse ning veisehullustõve kontrolli tihendatakse.

ELi liidrid otsustasid loomakasvatajatele veisehulluse tõttu tekkinud kahjude hüvitamise summat suurendada 200 miljonilt ECUlt 850 miljonile.

* ELi siseturu edasiarendamiseks soovitati Euroopa nõukogul jätkata elektri- ja telekommunikatsioonituru liberaliseerimist ning liikmesriikidel tuleb kiirendada riiklike hangete, investeerimisteenuste ja kindlustusalaste direktiivide elluviimist.

* ELi tippkohtumine toetas liikmesriikide koostööd tööturul, et vähendada liiga suureks paisunud tööpuudust.

* Saksamaa ei nõustunud komisjoni ettepanekuga lisada riikide maksukohustusi miljardi ECU võrra, mis kuluks aastail 1997--1999 üleeuroopaliste infrastruktuuride rajamiseks.

* 19. oktoobril otsustati kokku kutsuda plaaniväline Euroopa Liidu tippkohtumine, mille põhiülesanne on hoogustada käimasoleva valitsustevahelise konverentsi kulgu.

* Euroopa Liidu tippkohtumine avaldas toetust Venemaa demokraatlikule arengule, kuid ei maininud konkreetselt president Boriss Jeltsini nime. KL

Hetkel kuum