2. juuli 1996 kell 22:00

Õliliit tahab kütuseäri reegleid karmistada

Maksuprobleemide komisjonile ja ka peaminister Tiit Vähile saadetud märgukirjas soovitab õliliit kütuste maaletoomiseks kehtestada eriolukorra alates 15. juulist. Eriolukord tähendab eelkõige kõigi kehtivate kütuste impordi, ekspordi ja taasväljaveo litsentside tühistamist ning kuni uue korra kehtestamiseni ajutiste lubade väljaandmise senisest tunduvalt karmimatel tingimustel. Litsentsi võiksid õliliidu liikmete arvates saada vaid ettevõtted, kelle auditeeritud põhivara on vähemalt 10 miljonit krooni, kellel on vähemalt 5 miljoni krooni suurune pangagarantii tolliameti kasuks, õliliidu soovitus ja kehtivad lepingud tolliameti aktsepteeritud terminaalides kütuse ladustamiseks.

Nende ettepanekute esitamisele eelnes õliliidu liikmete kohtumine riigi tolliameti ja Eesti Raudtee juhtkonnaga eelmisel reedel. Koosolekul otsiti võimalusi, kuidas tolliamet, Eesti Raudtee ja õliliit võiksid teha koostööd musta kütuseturu hoidmiseks tasemel alla 10 protsendi, märgitakse koosoleku protokollis.

«Selline kohtumine oli, et eelkõige avaldada tunnustust tolli tööle,» räägib Eesti õliliidu tegevdirektor Mart Kutsar. «Täna võime tõdeda, et «must turg» on näitlikult kinni pandud ja oleks vaja seda olukorda säilitada. Mõtlesime välja tegevuskava: mida tuleks teha, et kõigil oleks võrdsed konkureerimistingimused ja et «mustal turul» tegutsemine oleks väga raske ehk võimatu.»

«Ühelt poolt tuleks piirata kütuse maaletoojate arvu, et riigil oleks lihtsam jälgida kütusevoogusid ning et oleks garanteeritud ka maksude kättesaamine. Teisalt uurisime, kuidas liigub kütus ja kuidas info tolliameti, raudtee ja õliliidu liikmete vahel.»

Riigi tolliameti peadirektori Rein Talviku sõnul on nad enamiku esitatud ettepanekutega nõus, kuid ei poolda õliliidu soovituse kohustuslikku olemasolu.

Kutsari sõnul on tingimus vajalik, et õliliit saaks aidata kontrollida kütusevoogusid ja ära hoida salakaubandust.

Hetkel kuum