28. juuli 1996 kell 22:00

Täiendus transiitveo tollitrasside nimistus

1. juulist viidi Eesti territooriumi alkoholi, tubaka ja metalli transiitveo tollitrasside määrusesse sisse muudatus. Metalli transiitveo tollitrasside nimistusse lisati Bekkeri sadam Tallinnas, mis tähendab, et metalli transiitvedu on võimalik nüüd teostada ka läbi nimetatud sadama.

Kõrvalekaldumisi tollitrassist esineb harva. Üheks põhjuseks on, et ei tollil ega piirivalvel pole tegelikult võimalik kontrollida kõrvalekaldumisi trassist. Seda saab teha vaid maanteedel autosid kontrolliv politsei. Viimane aga ei tohi ise vedajat karistada, vaid võib teha ainult vastavad märkmed tollidokumentidesse. Sellisel juhul võib tolliinspektor piiril, kohapeal, vedajat 300 krooniga trahvida. Maksimaalne karistus kõrvalekaldumise eest tollitrassilt on tolliseaduse järgi 5000 krooni. ÄP

Hetkel kuum