1. august 1996 kell 22:00

Õligrupp lepingulootuses

Pakterminali juhatuse esimees, AA-Õligrupi esindaja Aadu Luukas ütles, et EEA tegevjuhtkonnaga kooskõlastatud lepinguvariant peaks olema valmis enne 8. augustit, mil on lepingu arutamiseks planeeritud EEA nõukogu koosolek.

«Kui lepingu tekst saab kooskõlastuse, võiks selle allkirjastada augusti esimesel dekaadil,» ütles Luukas.

Aadu Luukas ei kommenteerinud EEA ja AA-Õligrupi esitatud tingimusi ega väljamaksmisele kuuluvat summat, kuna see on praegu kestvate läbirääkimiste objekt.

Luukas on varem öelnud, et võlanõude tasumisel on mitu teoreetilist võimalust: koos viivisega võib rääkida oluliselt suuremast summast kui 90 miljonit krooni. Võib saada 90 miljonit ja ka mitte midagi.

Luukas hindas praegu erastamisagentuuriga peetavaid läbirääkimisi positiivselt. «Ma oletan, et lepingule saab alla kirjutada,» nentis ta.

Luukase sõnul on EEA huvitatud lepingu sõlmimisest Õligrupiga, kuna kohtuprotsessid Esoili vastu tuleb ära lõpetada enne ostu-müügilepingu sõlmimist Coastal Baltic Holdinguga.

AA-Õligrupp ostis 90 miljoni kroonise võlanõude Eesti Kütuse vastu pankrotistunud Tartu Kommertspangalt eelmisel aastal.

Tartu Kommertspanga võlausaldaja Hansa Kindlustus on kohtus vaidlustanud võlanõude ostmise-müümise ja on seisukohal, et nii pank kui ka Õligrupp väärtustasid sellist tehingut sõlmides 90 miljoni kroonise nõude vaid ühekroonisena.

Erastamisagentuuri nõukogu otsustas juuli alguses erastada riikliku kütusekontserni ASile Esoil Coastal Baltic Holding. ASi N-Terminaal ja nelja Eesti kütuseärimeest esindav AA-Õligrupp osales erastamiskonkursil.

Kevadel sõlmis AS Esoil solidaarsuslepingu REga Eesti Kütus, millega võttis endale vastutuse Eesti Kütuse vastu suunatud võlanõuete suhtes.

Mais mõistis arbitraazh Eesti Kütuselt 19 miljonit krooni ja Esoililt 70,7 miljonit krooni AA-Õligrupi kasuks mullu Tartu Kommertspangalt ostetud võlanõude põhjal. BNS

Hetkel kuum