4. august 1996 kell 22:00

Koolituskulud tuludest maha

Tulumaksuseaduse järgi võib Eestis ala-liselt elav isik sellest aastast koolituskulud tuludeklaratsiooni esitamisel maksustamisele kuuluvatest tuludest maha arvata. Seda tehakse koolitaja poolt antud tõendi originaali alusel. Maha võib arvata ka oma ülalpeetavate koolituskulud. Seejuures peab ülalpeetava enda tulu olema alla maksuvaba tulu määra (1996. a. 6000 krooni) ja tema vanus kogu kalendriaasta jooksul alla 26 aastat. Koolituskulusid ei arvata maksumaksja ja iga ülalpeetava kohta maha üle ühe maksuvaba tulu määra. Näiteks kui perekonnas õpib tasulises koolis kaks last ja perekonnapea ka ise õpib, saab ta tõendava dokumendi esitamisel maha arvata kuni 18 000 krooni (3 x 6000=18 000 kr). Maha arvatav summa ei tohi aga ületada perekonnapea aasta tulu, st tema tulu peab olema meie näite puhul suurem kui 18 000 krooni.

Hetkel kuum