4. august 1996 kell 22:00

Lepingu isikulised tagatised

Lepingu isikulised tagatised on käendus ja garantii. Mõlemal juhul on tagatiseks juriidiline või füüsiline isik, kelle usaldatavus, tuntus, maksejõulisus jms annavad kreeditorile kindluse, et kohustus täidetakse.

Plussid kreeditori seisukohast:

- realiseerimise menetlus odav ja suhteliselt kiire;

- käendaja või garandi isiklik huvitatus lepingu täitmisest, mõju võlgnikule.

Miinused kreeditori seisukohast:

- pole teada, kui palju või kui suuri lepinguid käendaja või garant peale antud lepingu veel tagab;

- puudub kindlus, et käendajal või garandil on ka tulevikus piisav ja stabiilne sissetulek;

- käendaja või garant võib võõrandada oma vara kolmandatele isikutele;

- puudub kindlus füüsilisest isikust käendaja surma puhul, kui tal pole elukindlustust, juriidiline isik võib minna pankroti või lõpetada tegevuse.

Hetkel kuum