19. august 1996 kell 22:00

Kindlustusnõuded Läti piiri ületamisel

Läti piiril on pidevalt arusaamatusi, milliseid kindlustamise nõudeid võib sõidukivaldajale Läti piiri ületamisel esitada. Läti kindlustusjärelevalve andmetel peavad veoseaduse järgi üksik- ja juriidilised isikud, kes transpordivad kaupu, hankima vastutuskindlustuse, mis kataks võimaliku kahju reisijatele, nende pagasile ja isiklikule varale. Tuleva aasta esimesel jaanuaril hakkab kehtima ka seaduse teine punkt, mis nõuab ohtliku laadungi puhul omanikult vastutuskindlustuskaitse hankimist kahju puhuks, mida võidakse tekitada kolmandatele isikutele, nende varale või keskkonnale.

Kindlustust, mis puudutab kaupade ja muude objektide transportimist läbi Läti, reguleerib eeskiri «Kaupade ja teiste objektide transiidist Läti Vabariigis». Ka selle eeskirja järgi peavad ohtliku transiidilaadungi omanikud kindlustama end võimalike kahjude vastu, mida nad võivad tekitada sellise laadungi transportimisega Lätis.

Seni pole Lätis kehtestatud kohustuslikke norme antud valdkondi puudutavate kindlustuspreemiate, vastutuse piiride jne osas ning klient võib vabalt valida kõikide Läti kindlustusseltside pakutavate toodete seast.

Eeskiri «Kohustuslik mootorsõiduki vastutuskindlustus» on küll ministrite kabineti poolt heaks kiidetud, kuid jõustub alles tuleva aasta alguses.

Probleemide korral piiril tuleb kõik nõuded esitada piirivalveüksuse juhile.

Hetkel kuum