21. august 1996 kell 22:00

AS Tootsi Turvas

ASi Tootsi Turvas Lavassaares asuv tootmisjaoskond alustas tegevust iseseisva ettevõttena 1919. aastal. 21. juulil 1937. aastal alustas aktsiaseltsi Eesti Turbatööstused juhatus Pööravere briketitööstuse rajamist. 1938. aastal nimetati tehas Tootsi briketitööstuseks. Tootmist alustati 26. veebruaril 1939. 1971. aastal reorganiseerti ettevõte tootmiskoondiseks Tootsi. Eesti Vabariigi tööstus- ja energeetikaministeeriumi käskkirjaga 1991. aasta 1. märtsist muudeti ettevõte riiklikuks aktsiaseltsiks Tootsi.

Eesti erastamisagentuuri nõukogu 1995. aasta 27. septembri otsuse järgi müüdi 32 305 aktsiat (nimiväärtusega 100 kr), mis moodustas 51% RASi Tootsi aktsiakapitalist, ASile LaTo hinnaga 15 000 000 krooni. Kuni 23. augustini kestva aktsiate avaliku müügi objektiks on 310 370 riigile kuuluvat aktsiat, mis moodustavad 49% ASi Tootsi Turvas aktsiakapitalist.

nimi: ASi Tootsi Turvas aktsia

ISIN kood: EE3100002163

tüüp: lihtaktsia

omandivorm: eraettevõte

nimiväärtus: 10 kr

aktsiate arv: 633 420

aktsionäride arv: 2

börsil registreeritud: ei ole

- RASi Tootsi aktsiakapitali suuruseks müügi hetkel oli 6 334 200 krooni ja see jagunes 63 342 aktsiaks, nominaalväärtusega 100 krooni. Praegu jaguneb aktsiakapital 633 420ks 10kroonise nominaaväärtusega aktsiaks. Ettevõtte erastamisel maksis tuumikinvestor ühe aktsia eest 46,43 krooni ehk 4,64 krooni (29,02 EVP-krooni) aktsia praeguse nominaalväärtuse juures.

- Põhilise osa ettevõtte toodangust moodustavad turbatooted (brikett, tükkturvas, pätsturvas, pakitud kasvuturbad). Veel toodetakse soojusenergiat ümberkaudsete valdade tarbeks, vahtpolüsteroolist pakkevahendeid, vesiklaasi, mitmesuguseid õmblustooteid. Ettevõttel on oma aiand.

- ASi Tootsi Turvas varade bilansiline väärtus seisuga 31.03.1996 oli 38 214 000 krooni, millest käibevara moodustas 19 425 000 ja põhivara 18 789 000 krooni.

- Hoonetealune maa ei kuulu ASile Tootsi Turvas. ASi Tootsi Turvas varad ei ole kindlustatud.

- 41,2% ettevõtte toodangust eksporditakse. Kõige suurem osa ekspordi mahust langeb Rootsile (79%), järgnevad Holland (14%), Soome (3%) ja Taani (3%).

- Erastamisagentuuri ja ASi LaTo vahel sõlmitud ostu-müügi lepingu lisaks olev äriplaan näeb ette jätkata ettevõtte senist põhitegevust -- turbatoodete tootmst. AS LaTo kohustub ka investeerima ettevõtesse kolme aasta jooksul 17 mln krooni ja säilitama vähemalt 420 töökohta.

Hetkel kuum