28. august 1996 kell 22:00

Emad kipuvad tööle

Järjest enam hea hariduse ning kõrge palgaga naisi on saavutanud «kindlustuslae», s.o teenivad aastas üle 271 500 Rootsi krooni. Sealt läheb piir, mille puhul makstakse haiguspäeva eest suurimat haigusraha -- 558 krooni. Edasi haigusraha enam ei suurene, olgu palk 271 500 krooni või paar miljonit.

Lastehooldusraha on seotud haigusrahaga, mis seab kõrgepalgalised naised dilemma ette. Teeme lihtsa arvutuse. Selleks, et aastasissetulek oleks 271 500 krooni, peab kuus teenima 22 625 krooni. Võtame näite aluseks paremat karjääri teinud naise, kelle kuu brutosissetulek on 30 000 krooni, millest ta saab kätte 18 000 krooni. Lapsehoolduspuhkusele jäädes saab naine lapsetoetust viis päeva nädalas, kuus keskmiselt 22 päeva. Seega 22 korda 558 teeb sissetulekuks 12 276 krooni, millest lähevad maha veel maksud. Nii kaotab see kõrgepalgaline naine lapsepuhkusel üle poole oma netosissetulekust.

Statistika näitab, et rohkem palka saavad naised on lapsega kodus lühemat aega kui teised emad. SD

Hetkel kuum