28. august 1996 kell 22:00

Politseiameti kiituseks

Politseiameti juhtkonna otsustav tegutsemine Saaremaal paugutanud kahe politseikomissari karistamisel on igati kiiduväärt ja peaks kaasa aitama Eesti politsei professionaalsemaks muutumisele. Politseis ei tohi töötada üheteist-kaheteistaastasele koolipoisile omase käitumise ja mõttelaadiga inimesed.

Ma ei saa kuidagi nõustuda ühes päevalehes ilmunud arvamusega, et kuna kaks noort komissari ei põhjustanud oma lapsetembuga kellelegi füüsilist valu, siis oleks politseiameti juhtkond pidanud nende teguviisi leebemalt suhtuma.

Arusaam, et teenistusrelvaga hooletult ümber käivaid komissare võib karistada alles pärast seda, kui nende teele saadetud kuul on tapnud mõne süütu inimese, on vale. Tegelikult oleks mõlemat huligaanitsejat pidanud karistama veelgi rangemalt.

Kahe komissari sobimatust oma ametikohale näitab ka nende reageering karistamisele. Selle asemel et silmi maha lüües politseist lahkuda, hakkavad nad ajakirjanduse vahendusel süüdistama politseiameti peadirektorit Ain Seppikut kellegi mõjuvõimsa tellimustöö täitmises. Oma umbmääraste väidete tõestamiseks ei too nad aga ühtegi fakti.

Pärast kahte eelmisel aastal toimunud politseiaktsiooni (moonipõllu mahaniitmine ja ajalehe Eesti Ekspress leviku takistamine) kirjutasin, et Eestist võib saada politseiriik ja selle vältimiseks tuleb hakata võitlema politseinike seaduserikkumiste vastu.

Inimesed, kes seavad oma mõtlematu käitumisega ohtu kaaskodanike elu, hävitavad nende vara või korraldavad öösiti politseijaoskonnas joominguid, ei saa töötada politseis ja nad tuleb pikemalt mõtlemata vallandada. Õnneks suhtub politseinike seaduserikkumistesse taunivalt ka politseiameti juhtkond.

Hetkel kuum