29. august 1996 kell 22:00

Buba ründab hoiatamata

Üllatuse moment on pangale eesmärk omaette. Kui midagi teha ootamatult, on efekt seda suurem.

Terve kevade ning suve ootasid turud, et Bundesbank alandaks intressimääru, kuid midagi ei juhtunud. Intressimäärade alandamine läinud nädalal on musternäide sellest, kuidas Saksa keskpank turgu osavasti magamise pealt üllatada osakab.

Optimistlikumad analüütikute hulgas söandasid prognoosida intressimäärade 0,05- kuni 0,10protsendilist alandamist. Enamik aga eeldas, et repomäära ei muudeta, kuna päev varem teatas Saksa konjunktuuriinstituut IFO oma aruandes, et Saksa majandus hakkab seisakust üle saama.

Ootused väheneseid veelgi, kui Bundesbank teatas, et juhatuse koosolekule pressikonverentsi ei järgne.

Ning siis Bundesbank ründas, kõigele lisaks veel ootamatult suure intresside alandamisega. Bundespank teatas, et alandab põhilist intressi, repomäära, 0,3 protsendi võrra.

Sel moel üllatades oli Bundesbanki strateegial oluline efekt. Saksa valuuta nõrgenes, mis on oluline ekspordi toetamiseks. Saksa mark alanes dollari suhtes penni võrra ning kauples läinud nädala reedel kursiga 1,49 dollarit marga suhtes. Lisaks alanesid võlakirjade intressid.

Madala intressimäära ja nõrgema margaga toetab Bundesbank Saksa majanduse toibumist, lisaks hõlbustab intresside alandamine riigi säästuplaanide teokstegemist.

Paljud analüütikud on avaldanud arvamust, et Bundesbanki eesmärgiks on ühtlasi hõlbustada Euroopa rahaliidu teokssaamist. Arvatakse, et EMU teokssaamine on niivõrd tähtis, et Saksa keskpank lähtub teistest kaalutlustest kui oma peaeesmärgist, valuuta stabiilsuse tagamisest.

Intresside alandamine teeb ka teistele pankadele intresside alandamise lihtsamaks, mis lisab hoogu ka nende riikide majandusele. See omakorda võimaldab ELi riikidel oma säästuplaanid teoks teha. Üks tingimus, mis EMUga ühinemiseks tuleb täita, on eelarvedefitsiit, mis ei tohi ületada 3 protsenti SKTst.

Samas on argumente, mis lubavad Bundesbanki kaalutlustes kahelda. Hea näide on Saksa keskpanga ootamatu käitumine 1992. aasta suvel.

Tol suvel olid pinged Euroopa valuutavahetuskursi mehhanismis haripunktis. Spekulatsioonid Prantsuse frangiga olid väga suured. Euroopa keskpankadel tuli sooritada mitmeid tugioste, et frank ei satuks väljapoole lubatud piiri +/-- 2,25 protsenti põhikursist.

Saksa intresside alandamises nähti tookord võimalust ERMi-siseste pingete leevendamiseks. Poliitikute ja turgude surve oli suur, et Bundesbank intresse alandaks.

Bundesbank rabas kõiki sellega, et hoopis tõstis repomäära 0,75 protsendi võrra, mis viis ERMi kokkuvarisemise äärele.

Suurbritannia nael ning Itaalia liir pidid septembris ERMist lahkuma. Lisaks kehtestati augustis 1993 valuutade kõikumispiiriks +/--15 protsenti, mis tähendab praktiliselt vabalt liikuvaid valuutasid.

Repomäära järsk alandamine läinud nädalal lubab eeldada, et alandamiste periood selleks korraks lõpeb. Ei ole eriti tõenäoline, et repomäär 2,75 protsendist oluliselt madalamaks muutuks.

Esialgu ei oodata ka intresside tõstmist, milleks ei nähta vajadust enne, kui alles järgmise aasta lõpus. Bundesbanki ei või aga iial teada. DI

Hetkel kuum