9. september 1996 kell 22:00

Norra

Lühiajalise külastusviisa Norrasse võib saa- da neljal eesmärgil: eraviisiliseks sõiduks, ametlikuks visiidiks, ärireisiks või koolitusreisiks. Viisa on Eesti passi omanikule tasuta. Käsitlusaeg on üks nädal.

Ameti-, äri ja koolitusreiside puhul tuleb (kas otse või reisibüroo vahendusel) saatkonda esitada järgmised dokumendid:

- kutse, milles sisaldub kutsutu nimi, sünniaeg ja aadress;

- sõidu eesmärk (ärireisi puhul äri kirjeldus);

- kas ja millised reisiga kaasnevad kulud vastuvõtja katab (majutus, transport, tervisekindlustus jne);

- garantiikiri lähetavalt Eesti organisatsioonilt selle kohta, et organisatsioon katab need kulutused, mida kutsuja pool ei kata. Lisaks näidata organisatsiooni pangakonto number ja panga nimi;

- sõidupiletid või nende kinnitatud broneering. Kui sõit on oma autoga, siis on vaja esitada auto liikluskindlustus (nn green card- );

- reisikindlustus kõikide Norras viibitud päevade kohta.

Täidetakse üks ankeet, sellele lisada üks originaalfoto. Ankeet tuleb täita inglise, prantsuse või norra keeles trükitähtedega. Ankeedil peab olema taotleja isiklik allkiri.

Hetkel kuum