15. september 1996 kell 22:00

Litsentsita firma likvideeritakse

Vigu tehes ei soovi inimesed neid sageli tunnistada ja põhjendavad oma teguviisi seaduse mittetundmisega. Karistused litsentseeritud tegevusalal loata tegevuse eest on välja toodud valitsuse määruses nr 80 (8.05. 1990). Määruse punkt 3 sätestab, et ilma litsentsita tegutsemise korral algatab litsentse väljastav organ (majandus-, keskkonnaministeerium jt) või maavanem rikkumise toime pannud ettevõtte sundlikvideerimise. Sama määruse punkt 4 sätestab, et litsentseerimisele kuuluval tegevusalal ilma litsentsita tegutsemise korral:

- nõutakse ettevõttelt kogu sellest tegevusest saadud tulu riigituludesse kandmist;

- määratakse ettevõttele tulu ulatuses trahv, mis tuleb maksta kohaliku omavalitsuse tuludesse.

Lisaks eespool nimetatud karistustele ra-kendatakse sanktsioone ka ebaseaduslikult tegutseva ettevõtte juhtidele, üldjuhul on trahvimäärad 100--150 päevapalka.

Hetkel kuum