26. september 1996 kell 22:00

Sõiduki seaduslikku omamist (omandiõigust) tõendavad dokumendid

1) välisriigist soetatud sõiduki korral:

- tolliluba või tollideklaratsioon (deklaratsiooni valguskoopia, mille toll on kinnitanud);

- müüja vormistatud ostu-müügileping konkreetse sõiduki kohta;

2) sõidukite jaemüügi litsentsiga juriidiliselt isikult ostetud sõiduki korral:

- tõendarve sõiduki registreerimiseks;

3) Eestis toodetud sõiduki korral:

- tõendarve;

- valmistajatehase sertifikaat;

- tüübikinnituse tunnistus;

4) üksikkorras oma tarbeks valmistatud sõiduki korral:

- ekspertiisiakt;

- ARKi otsus registreerimiseks;

- dokumendid põhiliste agregaatide ja materjalide soetamise kohta.

1) välisriigist soetatud sõiduki korral:

- tolliluba või tollideklaratsioon (tollideklaratsiooni valguskoopia, mille toll on kinnitanud);

- sõiduki registreerimistunnistus;

- sõiduki soetamise alusdokumendid.

2) sõidukite jaemüügi litsentsiga juriidiliselt isikult ostetud Eestis registreerimata sõiduki korral:

- tõendarve;

- tollideklaratsioon (tollideklaratsiooni valguskoopia, mille toll on kinnitanud);

- sõiduki registreerimistunnistus;

- sõiduki soetamise alusdokumendid.

- üleandmise-vastuvõtmise akt, millel on Eesti kaitsejõudude peastaabi nõusolek;

- tehniline pass või registreerimistunnistus (kui on tegemist uue sõidukiga, siis tehase sertifikaat või müüja vormistatud müügileping või arve konkreetse sõiduki kohta);

- vajadusel soetamise seaduslikkust tõendavad lisadokumendid.

- kohtumäärus;

- rahandusministeeriumi müügiluba koos tõendarvega;

- ekspertiisiakt ja otsus;

- tõestusdokumentatsioon (agregaatide) soetamise kohta;

- fotod taastatud arhivaarsest sõidukist;

- vanasõidukite klubi ekspertiisiakt arhivaarse sõiduki originaalile vastavuse kohta;

- politseiprefektuuri ja ARKi büroo ühiskomisjoni koostatud kontrollakt ja registreerimisotsus.

Hetkel kuum