9. oktoober 1996 kell 22:00

EVPde hind sõltub suuresti paigutusvõimalustest

Viimasest EVP-turu ülevaate kirjutamisest on möödunud üle kuu -- täpsemalt mahub sellesse perioodi 5 nädalat 27. augustist kuni 1. oktoobrini.

Selle ajaga sooritati 9747 EVP müügitehingut kogusummas 392 431 176 krooni. Võrdluseks ajavahemikul 30. juulist 27. augustini registreeriti 5370 tehingut koguväärtusega 198 945 900 krooni. Aktiivsuse kasv on märgatav.

Oma osa mängisid siin mitu tegurit. Põhiline oli viimane erastamisagentuuri poolt korraldatud aktsiate müük, sest sellest huvitatud investoritel tuli vajaminevad EVPd turult kokku osta. Samal põhjusel toimus ka ülaltoodud graafikult hästi jälgitav EVP hinna tõus. Nõudlust EVPde järele tõstis ka tehtud muudatus erastamismaksete tasumise kohta. Uue korra kohaselt võib iga maksja ise valida, millal ta tasub EVP-kroonides makstava osa ja millal ülejäänu.

27. augustist 1. oktoobrini suurenes rahandusministeeriumi andmetel EVPde arv ca 1% ehk 112 333 794 EVP-krooni võrra, 11,319 mld EVP-kroonini. Samal ajavahemikul lisandus erastamise korraldajate ja Hüvitusfondi kontodele 327 151 726 EVP-krooni.

Lähiajal peaks EVPde kustutamine veelgi hoogustuma, sest tulemas on järjekordne Hüvitusfondi emissioon (täpne aeg teadmata). Eile arutas erastamisagentuuri nõukogu järgmise vähemusaktsiate avaliku müügi vooruga seonduvat (teiste hulgas tulevad sellel müüki 5% RASide Liviko ja EMEX vähemusaktsiatest).

Hetkel kuum