22. oktoober 1996 kell 22:00

Ehitaja valitakse ettevalmistusetapil

Ehitamise ettevalmistusetapil koostatakse ja käsitletakse kooskõlastatud töövõtu- ja hankeviisidele vastavaid pakkumispalvekirju, korraldatakse töövõtu pakkumisvõistlus ja valitakse tööettevõtjad.

Pakkumispalvete ettevalmistamiseks tuleb koostada töövõtu- ja hankekavad ning määratleda nende piirid.

Töövõtu pakkumisvõistluse korraldamisel saadetakse pakkumispalved ettevõtjatele kalkuleerimiseks laiali. Vajadusel korraldab projektijuhtimisfirma objektil demonstratsioonid ja instruktaazhid.

Töövõtu pakkumiste korraldamise etapil selgitatakse pakkumiste sisu ja nende võimalikud kõrvalekalded. Töövõtupakkumiste põhjal koostatakse täpsustatud kulukalkulatsioon. Viimast võrreldakse projektijärgsete kalkulatsioonidega ja hinnatakse sellest lähtuvalt laekunud töövõtupakkumuste vastuvõetavust. Seejärel teeb projektijuhtimisfirma ettepanekud ehitaja valimiseks.

1. Pakkumispalvete ettevalmistamine

- töövõtu- ja hankekavade koostamine

- töövõtu- ja hankepiiride määratlemine

- pakkumiskirjade koostamine

2. Töövõtu pakkumisvõistluse korraldamine

- pakkumiskirjade laialisaatmine

3. Töövõtupakkumiste korraldamine

- pakkumiste võrdlemine

- täpsustatud kalkulatsioonide koostamine

- töövõtja valik

4. Töövõtulepingute ettevalmistamine

- maksegraafikute kontrollimine

- töövõtulepingute ettevalmistamine allakirjutamiseks

5. Järelevalve organiseerimine

Hetkel kuum