22. oktoober 1996 kell 22:00

Ehitusfirma ja kindlustaja koostöö peab algama võimalikult vara

Ehitusfirmade ja kindlustusandjate koostöö algab reeglina juba varem, kui on saadud lõplik kinnitus konkreetse objekti alustamise kohta. Seejuures on kindlustuskompanii jaoks tähtis teave, mis puudutab nii ehitaja finantsmajanduslikku seisu kui ka firma üldist tausta. Millistel objektidel on firma seni tegutsenud, mitmel objektil momendil töö käib ning kas need kulgevad gaafiku järgi, kuidas on lahendatud tööjõuküsimused jne.

Nendele küsimustele rahuldava vastuse saanud, võib koostöö põhimõtteliselt alata.

Põhjalik eeltöö on vajalik eelkõige sellepärast, et ehitusmahtude kasvades on kasvanud ka riskid ning tellija on hakanud nõudma mitmeid tagatisi.

Reeglina esitatakse nõue küllaltki üldsõnaliselt: firma X peab esitama Y kuupäevaks kas kindlustusfirma või panga tagatise. Seejuures tagatise suurus võib kõikuda kuni 10 korda -- 2,5 protsendist kuni viiendikuni töövõtulepingu maksumusest. Kuigi konkreetsemaid tagatisi nõudvate tellijate hulk aina kasvab, moodustab see endiselt siiski selge vähemuse.

Kui on tegemist konkursiga sobiva ehitusfirma leidmiseks, siis olulisemaid garantiisid on konkursi võitnud ehitusfirma garantii, et töid alustatakse õigel ajal. Seejuures on olnud juhtumeid, kus ehitusfirmalt on nõutud tagatiseks 20 protsenti objekti maksumusest.

Kuna ehitusturg on juba piisavalt välja kujunenud ning infot firmade kohta küllaldaselt, peaks arvatavasti aitama ka väiksemast tagatisrahast.

Samuti on märgata tendentsi, et tellijad kasutavad ära suurt pakkumist ehitusturul, tihtipeale seisneb see pikaajalistes läbirääkimistes, mille käigus ehitaja satub sundseisu. Nii lähebki ehitaja järgmise tagatise otsingule.

Nimelt seab tellija tingimused, mille järgi tuleb tasuda leppetrahvi juhul, kui mingeid töid ettenähtud ajal ei lõpetata. Kindlasti tuleks aga täpsustada, kas tasuma peab kogu tagatissumma või on selleks teatud protsent teostamata tööde maksumusest.

Eeltoodu põhjal võib vaid oletada, millise hilinemisega saab ehitusfirma kindlustusseltsile esitada nõutava kindlustuslepingu sõlmimiseks vajaminevad materjalid, projekti ning tööettevõtulepingu.

- ehitaja finantsmajanduslik seis

- millistel objektidel on tegutsetud

- mitmel objektil tegutsetakse

- kas töös olevatel objektidel püsitakse graafikus

- milline on tööjõujaotus

- kuidas on kasvanud käive

Hetkel kuum