4. november 1996 kell 22:00

Pikkuus võitleb omanikega

20. augustil 1996 andis Tartu linnavalitsus korralduse tagastada õigusjärgsetele omanikele hooned Kroonuaia 70, mis olid tänavu märtsis pankrotistunud OÜ Tartu Hulgikaubanduskeskus valduses, ja Kroonuaia 76, mida kasutas RAS Linda.

Kroonuaia 70 koosnes sel ajal kahekorruselisest elamust, kontorist, ja samal krundil asunud 700ruutmeetrisest laohoonest. Mais 1993 rentis hulgikaubanduskeskus kontorihoone ja lao koos krundiga olümpiavõitjast ärimehe Aavo Pikkuusi firmale Pikkuus Sport. Et aga viimane rikkus rendilepingut, otsustas kaubanduskeskus selle juba novembris 1994 lõpetada. Maksmata rendisummade kättesaamiseks pöörduti kohtu poole.

Kui õigusjärgsed pärijad Kroonuaia tänavale jõudsid, selgus, et Pikkuus Sport tegutseb ruumides, mille kasutamisõigust tal enam ei olnud, rahulikult edasi. Pealegi oli ta oma valdusi laiendanud. Elumajja, mida paberite järgi haldas majavalitsus, oli ilma õigusliku aluseta tekkinud Pikkuus Spordile kuuluv kauplus.

Oma hädas pöördusid õigusjärgsed omanikud taas Tartu linnavalitsuse poole. Hiljem selgus, et linnavarade osakond oli asjale omamoodi lähenenud, leides Pikkuusile hoopis uued ruumid, mis mingit konkurssi korraldamata talle rendile anti.

Kroonuaia tänaval asuvate hoonete üleandmine hulgikaubanduskeskuselt õigusjärgsetele omanikele oli kavandatud 17. septembrile. «Kõik teadsid sellest,» väidavad omanikeks tunnistatud Joosi Furmansky ja Sora Etkin.

Öösel kell 2.31, kümmekond tundi enne kavandatud kokkusaamist, sai Tartu tuletõrje väljakutse. Enam kui 700ruutmeetrine ladu, mida kasutas Aavo Pikkuus, põles maani maha. Paar maja eemal elav vanamees, kes sel hetkel juhuslikult üleval oli, kirjeldas seda Postimehele nii: «Olen sõjas olnud ja näinud, kuidas pommid kukuvad, aga see, kuidas leek lahvatas laost pea saja meetri kõrgusele taevasse, oli jubedam.»

Elektrist ei saanud tuli tekkida, sest ladudes elektrit ei olnud. Kustutustöid juhtinud Leo Korotkov päästeametist pakkus ühe versioonina välja süütamise.

Aavo Pikkuusi väitel võib tule tekitatud kahju tema firmale ulatuda miljonini. Tuleroaks olevat läinud kummid, õli jm autokaubad.

On väidetud ka vastupidist. Seda, et laos midagi väärtuslikku ei olnudki.

16. oktoobril õnnestus omanikel koos hulgikaubakeskuse pankrotihalduriga sõlmida õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise akt.

Vara on tänaseks küll vastu võetud, kuid omanikud seda kasutada ei saa. Ebaseaduslikult ruume kasutav AS Pikkuus Sport tegutseb seal edasi.

Vara tagastamise aktis tõdeti, et vara on osaliselt hävinenud ja avaldati arvamust, et Pikkuus peaks vastutama hoonete tuleohutuse ning ruumide heakorra eest. Omanikud avaldasid samuti soovi, et kui Pikkuus suvatseb lahkuda, siis peaks ta tasuma ka telefoni, elektri ja kommunaalteenuste eest.

Akti allakirjutamise juures viibis ka linnavarade osakonna esindaja, kes fikseeris oma eriarvamuse: linnavarade osakond ei pea sekkuma omanike ja Pikkuusi omavahelistesse suhetesse hoonete haldamise küsimuses.

Kaubakeskus ja linnavalitsus olid oma vastutuse la-dusalt omanikele veeretanud.

Hetkel kuum