28. november 1996 kell 22:00

Eesti Maapank otsib kapitali

ASi Eesti Põlevkivi juhataja Väino Viilup sai Maapanga juhatuse liikmeks

Maapanga juhatuse esimees Malle Eenmaa ütles, et aktsionäride erakorraline üldkoosolek koguneb kas 11. või 12. detsembril Haljalas või Paides. Üldkoosoleku peateema on panga põhikirja muudatused, mis on seotud Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupanga (EBRD) nõudmistega võimaliku investeeringu teostamiseks Maapanka ja panga aktsiakapitali laiendamine 30 miljoni krooni võrra sel aastal.

Eenmaa ütles, et Maapangale on potentsiaalsed investorid leitud. Sel aastal ei tee EBRD panka varem lubatud 32 miljoni kroonist investeeringut.

Eesti Panga infoosakonna asejuhataja Kaja Kell lausus, et Maapank on keskpangale esitanud omapoolse aktsiakapitali laiendamise kava, mille Eesti Pank on põhimõtteliselt heaks kiitnud. «Kapital kuluks Maapangale ära küll,» lisas Kell.

Malle Eenmaa kinnitas, et likviidsusega pangal probleeme pole. «Suvel käin ma nagu seebisel kivil, aga praegu olen ma kahe jalaga maa peal,» lausus ta.

Maapanga kapitali adekvaatsuse näitaja on praegu kaheksa protsenti, mis on Eesti Panga kehtestatud normatiivi alampiir. Väikese omakapitali tõttu ei tohi Maapank laenuportfelli suurendada.

Eelmine Maapanga nõukogu koosolek novembri keskel kinnitas uueks juhatuse liikmeks ASi Eesti Põlevkivi juhataja Väino Viilupi, kes vahetas sellel kohal välja Hüvitusfondi peadirektori Arle Möldri.

Malle Eenmaa ütles, et Mölder pidi panga juhatusest lahkuma, kuna seda nõuab peagi kehtima hakkav uus Hüvitusfondi seadus. Arle Mölder lisas, et Hüvitusfondil on oma esindajana Maapanga nõukogus Angelika Koha, mis fondi täielikult rahuldab.

Eesti Põlevkivi on Maapanga üks suuremaid kliente. Malle Eenmaa väitis, et Väino Viilupi määramine panga juhatuse liikmeks ei ole seotud läheneva aktsiaemissiooniga. «Me ei taha endale riigiettevõtet aktsionäriks,» teatas Eenmaa.

Arle Mölder tunnistas, et kuigi panga jaoks oleksid erainvestorid paremad, tuleb juhatusel leida ka teisi võimalusi aktsionäride kaasamiseks. «Virumaal kõlaks kindlasti hästi, kui Eesti Põlevkivist saaks Maapanga aktsionär,» lausus Mölder. «Maapanga uued aktsionärid võiksid olla erainvestorid ja Eesti Põlevkivi.»

Väino Viilupilt eile kommentaari saada ei õnnestunud, kuna ta viibib praegu Saksamaal komandeeringus. Eesti Põlevkivi kommertsdirektor Vello Tohver märkis, et selles poleks midagi imelikku, kui ettevõttest saaks Maapanga aktsionär.

Eesti Põlevkivi on käibe poolest kolmas ettevõte Eestis, kelle netokäive oli eelmisel aastal 1,3 miljardit krooni.

EBRD Eesti esindaja André Küüsvek ütles, et investeering Maapanka on jäänud seisma seoses Maapanga omakapitali probleemidega. «Panga bilansis on tresooraktsiad, kus pank omab enda aktsiaid, samuti negatiivne aazhio,» selgitas Küüsvek. «Eeldame aktsiakapitali korrigeerimist nende kahe kirje osas.»

Kaja Kell kinnitas samuti, et Maapank peab tresooraktsiad ja negatiivse aazhio bilansist välja viima. Samas märkis ta, et kummagi olemasolu bilansis seadus otseselt ei keela.

Malle Eenmaa sõnul soovib Maapank müüa endale kuuluvad tresooraktsiad selle aasta jooksul maha ja kanda negatiivse aazhio bilansist välja. Praegu on Maapanga omakapital 70,2 miljonit krooni, millest aktsiakapital on 41 miljonit krooni.

EBRD ei ole nõus Maapanka investeerima rohkem kui 50 protsenti omakapitalist, kinnitas André Küüsvek. «Summa, kui palju me võiksime investeerida, on 32 miljonit krooni, mis annab orienteeruvalt ette, kui palju Maapanga omakapital peaks olema,» lisas Küüsvek. «Praegu on Maapanga omakapital bilansi järgi 70 miljonit krooni, aga seal on sees asju, mis vajavad korrigeerimist.»

«Pärast meie investeeringut peaks Maapanga omakapital olema 64 miljonit krooni,» lausus Küüsvek.

Praeguste plaanide kohaselt investeerib EBRD Maapanka 32 miljonit krooni, millest 16 miljonit läheks panga omakapitali allutatud võlakohustustena ja pool aktsiakapitali. Aktsiakapitali paigutatav summa jaguneks omakorda võrdselt lihtaktsiateks ja eelisaktsiateks.

EBRD investeering võib Maapanka jõuda hiljemalt 28. veebruaril, sest siis möödub pool aastat Maapanga viimasest auditist, mis on Euroopa panga jaoks viimane piir investeeringu tegemiseks. Kui investeering jääb tegemata, kavatseb EBRD ära oodata Maapanga 1996. aasta auditi tulemused.

Küüsveki sõnade kohaselt on EBRD soov, et Maapanga juhatus tegeleks ainult pangandusega. «Praegu on seal Väino Viilup, kes minu teada peaks hoopis Eesti Põlevkivi juhtima,» lisas ta.

Hetkel kuum