8. detsember 1996 kell 22:00

Kaks haiguspäeva hüvitatakse

Personal

Ravikindlustusseaduse järgi võib kind-lustatu tervislikel põhjusetel või kuni 14 a lapse hooldamiseks puududa töölt viis päeva kalendriaastas ilma töövõimetusleheta (§ 10 lg 2). Töötaja isikliku avalduse alusel maksab haigekassa kahe päeva eest 80% hüvitist (§ 7 lg 3 p 3). Ülejäänud kolm päeva on töötaja kodus tasuta. Töölt puudumisest tööandjale teatamise korra peab iga asutus kehtestama oma sisekorra eeskirjadega. Kirjaliku avalduse hüvitise maksmiseks peab töötaja tööandjale esitama mitte hiljem kui viiendaks kalendripäevaks tööleasumise päevast arvates.

Seda kahte päeva on hakatud aga ekslikult nimetama tervisepäevadeks ja inimesed kipuvad neid ilma haiguseta välja nõudma.

Hetkel kuum